Aktia Affärsfastigheter utökade sin portfölj

Specialplaceringsfond Aktia Affärsfastigheter genomförde 3.1.2020 en affär där den köpte en industrifastighet av Julius Tallberg-Fastigheter Abp. Fastigheten är belägen i Kervo invid Lahtisvägen på adressen Huhtimontie 16. I och med affären växer storleken på fondens fastighetsportfölj till att omfatta sex objekt och till mer än 85 miljoner euro.

Fastigheten har ursprungligen byggts år 2009 och den har utvidgats under åren både när det gäller produktions-, lager- och kontorsutrymmena. Byggnadens uthyrbara yta är knappa 10 000 m². Fastigheten är i sin helhet uthyrd med ett långvarigt hyresavtal till Europress Group Oy, som är en ledande tillverkare av avfallshanteringsutrustning i Nordeuropa.

"Julius Tallberg-Fastigheter köpte fastigheten 2010 och har utvecklat och utvidgat den i gott samarbete med användaren, Europress Group, och därmed möjliggjort för sin del tillväxten av användarens affärsverksamhet. Fastighetens försäljning ansluter sig till utvecklingen och anpassningen av fastighetsportföljen i enlighet med vår strategi", säger Julius Tallberg-Fastigheters verkställande direktör Timo Valtonen.

"Investerarefterfrågan på fastighetsmarknaden är tidvis kraftig och vi är nöjda över att vi kan fortsätta förverkligandet av fondens strategi med centralt belägna fastigheter. Fastigheten stöder utmärkt fondens strategi och medför ett förutsägbart kassaflöde samt hyresmaturitet för fonden", konstaterar Aktia Affärsfastigheter-fondens portföljförvaltare Jukka Sjösten.

Mer information:
Timo Valtonen, Julius Tallberg-Fastigheter, 050 364 8737, timo.valtonen@tallberg.fi
Jukka Sjösten, Specialplaceringsfond Aktia Affärsfastigheter, 050 352 4906, jukka.sjosten@aktia.fi

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, kapitalförvaltning och personförsäkringar. Aktia betjänar sina kunder via kontor, webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com.