Sdiptech rekryterar IR- och PR Manager

Pressmeddelande

9 januari 2020, 15:00

Sdiptech rekryterar IR- och PR Manager  

Sdiptech är en svensk teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur som förvärvar och utvecklar bolag med fokus på att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Nu rekryteras My Lundberg som IR & PR Manager för att stärka upp kommunikationen. Hon kommer senast från PR-byrån Agency där hon arbetade som projektledare med kunder så som Finnair och Huawei. Innan dess jobbade My som Nordisk PR- och Campaign Manager på martech-bolaget Smartclip.

”Vi ser ett ökat behov av att kommunicera mellan rapporterna och bli mer aktiva i fler kanaler. Det är jättekul att få välkomna My till Sdiptech när vi går in i nästa fas med bolaget. Hennes erfarenhet inom relations- och varumärkesbyggnad kommer bli central i vårt arbete med att etablera oss ytterligare”, säger Bengt Lejdström, CFO på Sdiptech. 

”Det är ingen hemlighet att trycket på en välfungerande infrastruktur ökar. Allt ifrån rent vatten, hälsosam luft, hållbar energi och effektiva transporter, till fungerande telekommunikation och säkra vägar. Samtidigt som mycket av den befintliga infrastrukturen är eftersatt blir vi fler som ska dela på den. Dessutom ökar kravet på hållbarhet, effektivitet och säkerhet, vilket i sin tur driver på den tekniska utvecklingen. Sdiptech är med och utvecklar teknikbolag som erbjuder lösningar för några av infrastrukturens mest kritiska behov. Jag är jätteglad över att få vara en del av ett företag som fyller en viktig funktion i samhället. Det finns väldigt mycket spännande att berätta om och många kommunikationsmöjligheter”, säger My Lundberg.

My kommer att ansvara för Sdiptechs kommunikation, varumärkesfrågor och företagets relationer med kapitalmarknaden. Hon börjar i januari 2020.

Stockholm den 9 januari 2020

Sdiptech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 750 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2020, kl 15:00.

 

Bilaga