Första patienterna utvärderas med CADScor®System i Storbritannien

Pressmeddelande

Malmö, Sverige, 14 januari, 2020

Första patienterna utvärderas med CADScor®System i Storbritannien

Acarix AB (publ) (ACARIX: FN Stockholm) meddelade idag att bolagets CADScor®System nu används kommersiellt för första gången i Storbritannien.

Dr Amrit Takhar och hans team på Wansford och Kingscliffe Practice nära Peterborough, Storbritannien, är den första kliniken i Storbritannien som använder den unika CADScor-tekniken för att utvärdera patienter som lider av stabila bröstsmärtor.

"Med CADScor System kan vi tidigare och mer noggrant utvärdera våra patienter som diagnostiseras med stabil bröstsmärta och begränsa antalet vi skickar vidare för ytterligare undersökningar, vilket leder till kortare väntetider. Efter utvärdering av cirka 20 fall kan vi se ytterligare fördelar i och med att patienterna förstår att de kan behöva anpassa sin livsstil för att minimera risken för att utveckla CAD framöver”, sade Dr Takhar.

Dr Takhar inspirerades av ett uttalande från NICE, National Institute for Health and Care Excellence, som kom tidigare förra året och indikerade att CADScor-systemet är en lovande teknik vars vidare utveckling skulle stödjas av en utvärdering på den brittiska marknaden.

"Eftersom det här det bästa sättet att visa effekterna av vår teknik i verklig användning är vi mycket nöjda med vårt samarbete med Dr. Takhar", sade Per Persson, vd för Acarix. "Vi är angelägna om att använda våra erfarenheter för att vidareutveckla närvaron på den viktiga marknaden för hjärtdiagnostik och kommer att dra nytta av dessa tidiga erfarenheter".

För mer information, vänligen kontakta:

Per Persson, vd, e-mail per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Acarix är noterat på Nasdaq First North Growth Market in Stockholm. Wildeco Ekonomisk Information AB är bolagets Certified Adviser (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se).

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2020 kl. 10.00 CET.

Om Acarix

Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. För mer information besök www.acarix.com.

Bilaga