Aktia förbättrade sin rating i CDP:s jämförelse om företagsansvar

Aktia uppnådde ratingen B i den internationella CDP-jämförelsen om företagsansvar, vilket är över den europeiska finansbranschens genomsnitt. Detta är en betydande förbättring från förra årets rating D-.

Aktia har gjort en betydande förbättring i sitt företagsansvarsarbete som relaterar till klimatförändringen och fått ratingen B i CDP:s jämförelse (på en skala från D- till A där A är bäst). CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) är en global icke-vinstsyftande organisation som samlar och sprider företagsspecifik information bland annat om dämpning av klimatförändringen samt om växthusutsläpp. Uppnåendet av B-ratingen betyder att Aktia ännu bättre tar i beaktande de risker och möjligheter som klimatförändringen medför och gör aktivt åtgärder gällande klimatfrågor.

”Vi har gjort stora förbättringar på en kort tid. På bara ett år steg vi i jämförelsen från rating D- till rating B, vilket är över genomsnittet inom den europeiska finansbranschen. Vi placerade oss därmed bland de bästa bankerna verksamma i Finland. En av Aktias målsättningar förra året var utvecklingen av företagsansvar, och nu syns resultatet av vårt målmedvetna arbete. Vi kan vara genuint stolta över denna förbättring”, säger Virve Valonen, Aktias direktör för företagsansvar.

Målmedveten satsning på utvecklingen av företagsansvar och konkreta förbättringsåtgärder ligger i bakgrunden för förbättringen av ratingen enligt Valonen.

”Vi upprättade bland annat en klimatpolicy och klimatriskanalys, en instruktion om grön upphandling, en etisk uppförandekod för leverantörer samt en ansvarsriskanalys. Därutöver har vi utvecklat vår företagsansvarsverksamhet i en mer målinriktad riktning i och med vår åtgärdsplan för en femårsperiod och vi bygger upp WWF:s Green Office-miljösystem på vårt huvudkontor.”

Aktias ansvarsarbete fick erkännande även i Institutional Shareholder Services Inc:s ESG-analys där Aktia placerades i kategorin D+, vilket är bättre än över 70 % av de banker som ISS internationellt har utvärderat.

För ytterligare information:
Virve Valonen, Head of Sustainability, Aktia, +358 50 467 6014, virve.valonen@aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat förmögenhet och välmående från en generation till en annan redan under 200 års tid. Vi betjänar våra kunder via digitala kanaler överallt och ansikte mot ansikte på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Uleåborgs-, Tammerfors-, Åbo- och Vasaregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt till institutionella kunder. Vi sysselsätter ca 800 personer på olika håll i Finland. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.