CellaVision AB presenterar bokslutskommunikén för 2019 den femte februari kl. 11:00

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-01-24 kl 08.20

Den femte februari 2020 klockan 08:20 publicerar CellaVision AB (publ) bokslutskommunikén för 2019. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på www.cellavision.se

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 11:00 där VD och koncernchef, Zlatko Rihter, presenterar
och kommenterar rapporten.

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på:
https://tv.streamfabriken.com/cellavision-q4-2019


Telefonnummer till konferensen:
SE: +46 8 505 583 57

UK: +44 3 333 009 034

US: +1 8 335 268 381

Ingen föranmälan krävs. Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på fastställd tid.

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 17 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än
30 länder.  2018 var omsättningen till 365 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Läs mer på www.cellavision.se

Bilaga