Ändring av Nexstim Abp:s ledningsgrupp – Joonas Juokslahti utnämnd till interim ekonomidirektör

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 11 februari 2020 kl. 9.05

Ändring av Nexstim Abp:s ledningsgrupp – Joonas Juokslahti utnämnd till interim ekonomidirektör

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Nexstims styrelse har utnämnt Joonas Juokslahti (född 1986) till interim ekonomidirektör. Utnämningen har omedelbar verkan.

Joonas Juokslahti började på Nexstim i maj 2014 som business controller. Han har varit en av nyckelpersonerna i Nexstims ekonomiteam, speciellt i sin senaste befattning som ekonomichef.

Nexstims vd Mikko Karvinen lämnar följande kommentar: ”Det gläder mig att kunna delge nyheten om Joonas utnämning till interim ekonomidirektör. Han har utvecklats snabbt i sina tidigare uppgifter inom ekonomiadministrationen och speciellt utmärkt sig inom ekonomisk problemlösning. Jag är övertygad om att Joonas kommer att vara en viktig person ledningsgruppen under genomförandet av Nexstims behandlingsfokuserade strategi.”

Nexstim Abp

Mikko Karvinen, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:


Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga