Substansvärdet per den 29 februari 2020

Den 29 februari 2020 var substansvärdet 240 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 28 februari 2020 var 222,00 kronor för A-aktien och 216,30 kronor för C-aktien.


Stockholm den 2 mars 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 2 mars 2020, kl. 10:00.

Bilaga