Immunicum AB (publ) meddelar att bolagets finanschef, Michaela Gertz, lämnar sin tjänst till sommaren 2020

Pressmeddelande

2 mars 2020

Immunicum AB (publ) meddelar att bolagets finanschef, Michaela Gertz, lämnar sin tjänst till sommaren 2020

Immunicum AB (publ) meddelar att bolagets finanschef Michaela Gertz idag meddelat att hon  beslutat att lämna bolaget på egen begäran. Hon kommer att kvarstå i sin nuvarande roll fram till sommaren och rekryteringsprocessen av en ny finanschef kommer omgående att initieras.

– Michaela har under sina år på Immunicum varit en nyckelperson genom att framgångsrikt bidra till bolagets utveckling. Michaela har varit en viktig samarbetspartner för mig genom åren men inte minst under de senaste månaderna. Hon är en mycket uppskattad medarbetare inom organisationen, ledningen och styrelsen. Även om Michaela blir kvar i bolaget fram till sommaren vill vi redan nu rikta ett stort tack och lycka till därefter, säger Alex Karlsson-Parra, tf vd för Immunicum.

– Immunicum är ett stabilt bolag med en spännande utveckling så det har verkligen inte varit ett lätt beslut att lämna bolaget och mina kollegor. Men jag har genomfört de förändringar och förbättringar av bolagets finansiella funktion och processer som jag hade som uppdrag att genomföra när jag kom till Immunicum. Därför känner jag att det nu är dags att gå vidare till nya utmaningar, säger Michaela Gertz.

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, den 2 mars 2020, kl. 11.30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alex Karlsson-Parra, tf vd, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

INVESTOR RELATIONS

Jonas Rodny and Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telephone: +46 190 90 51
E-mail: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga