West Atlantic AB (publ): Företagsobligationslån, Maintenance Test

West Atlantic AB (publ) har under 2017 redovisat ett negativt resultat till stor del orskat av stora uppstartskostnader i samband med förseningar av beställda flygplan för det nya kontraktet med Royal Mail, bolagets enskilt största kontrakt någonsin med intäkter på 3 miljarder kronor under 5 års kontraktstid. Förseningarna av de beställda flygplanen har inneburit att bolaget under tiden tvingats hyra in flygkapacitet från andra flygbolag vilket inneburit en dubblering av flera kostnadsposter under större delen av januari - september 2017. Förlusterna har rapporterats i bolagets Q1 och Q2-rapporter 2017 och har även fortsatt under Q3 vilket inneburit en stor belastning på eget kapital och likviditet. Det innebär också att bolaget per den 30 september 2017 inte uppfyller det "Maintenance Test" som stipuleras i Terms and Conditions (publicerat på företagets hemsida www.westatlantic.eu) för bolagets företagsobligationslån.

Ledning och styrelse ser dock inga omedelbara konsekvenser för bolagets dagliga produktion eller betalningsförmåga till fordringsägare. Under Q4 förväntas förlusterna vändas till vinst, inte minst på grund av beräknad försäljning av flygplan som inte behövs i den dagliga operationen. Om försäljningen av flygplan uteblir under Q4 kan bolaget återigen få svårt att uppfylla "Maintenance Test" per den 31 december 2017.

På grund av bolagets utveckling arbetar styrelsen fokuserat på att säkerställa att företagsobligationens Maintenance Test framöver återigen uppfylls och följaktligen undersöks nu alternativ att re-kapitalisera företaget med nytt eget kapital och/eller genom andra åtgäder höja bolagets likviditetsnivå.

West Atlantic AB (publ) kommer att lämna ytterligare information i sin Q3-rapport som publiceras den 30 November 2017.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Dahlberg, CFO
Telefon: +46 (0) 10 452 95 49
E-mail: magnus.dahlberg@westatlantic.eu

Denna information är sådan information som West Atlantic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-11-02 kl. 08.00 CET.

Om West Atlantic
West Atlantic är en ledande leverantör av fraktflygslösningar i Europa. West Atlantic erbjuder huvudsakligen fraktflygslösningar till europeiska NMO:s samt fraktflygkapacitet till Global Integrators och Freight Forwarders. Bolaget har ett väletablerat geografiskt nätverk, som opereras av en flygplansflotta om mer än 50 flygplan bestående av B767, B737, BAE ATP och CRJ-200. West Atlantic grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Göteborg och opererar genom två flygbolag, ett baserat i Storbritannien och ett i Sverige. Under 2016 rapporterade West Atlantic intäkter om 1 320 Mkr och EBITDA om 128 Mkr.

West Atlantic AB (publ) Org. no: 556503-6083, Box 5433, SE-402 29 Göteborg, Sverige

Investor Relations: investor.relations@westatlantic.eu  Hemsida: www.westatlantic.eu

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/76c0f0d0-ce42-4e1e-9756-fe93b8f26701