Korrigering: OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2017

OP Företagsbanken Abp
Börsmeddelande
2.11.2017 kl. 11.20

Korrigering: OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.9.2017

I OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport som publicerades i går 1.11.2017 kl. 9 fanns ett fel i siffran som anger förändringen i koncernens resultat före skatt. Resultatet före skatt uppgavs ha förändrats med -21,9 procent från jämförelseperioden. Den rätta siffran är -1,9 procent. 

Nedan finns den korrigerade tabellen i sin helhet. Endast den ovan nämnda siffran har korrigerats.

  1-9/2017 1-9/2016 Förändring, % 1-12/2016
Resultat före skatt, milj. e        
  Bankrörelse 256 189 35,4 260
  Skadeförsäkring 125 199 -37,5 231
  Övrig rörelse 11 11 1,8 13
Koncernen totalt 392 400 -1,9 504

OP Företagsbanken Abp:s korrigerade delårsrapport 1.1-30.9.2017 bifogas det här meddelandet och finns också på vår nätsida.

OP Företagsbanken Abp
Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

Ytterligare information:
OPs Kommunikation, tfn 050 523 9904, viestinta@op.fi

Distribution
Nasdaq Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OPs upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ec880f0-9ada-4c3b-95a5-9f36c8a527a3