PolyPlank AB (publ) erhåller ny större order från Svevia värd ca 3,0 MSEK

PolyPlank har erhållit en ny order från Svevia värd ca 3,0 MSEK. PolyPlank kommer leverera och montera ett bullerplank till Svevia, som på uppdrag av Trafikverket skall ersätta ett gammalt bullerplank längs med E18 utanför Arboga. Leverans och montage kommer ske i slutet av maj/början av juni 2020.

PolyPlank har under de senaste åren utvecklat ett brett bullerplanks sortiment av sitt unika material. Ett flertal mindre bullerplanksprojekt har levererats, som ligger under 1 MSEK och därmed inte pressmeddelas.

Vi ser ett markant ökat intresse för vår höga miljöprofil med vårt unika material.

Den totala orderingången under första kvartalet 2020 har varit ca 42 % högre än motsvarande period förra året och med detta bullerplank till Arboga så börjar andra kvartalet också utmärkt.  Nettoomsättningen för första kvartalet 2020 är ca 60 % högre än motsvarande period förra året. 

Vi är än så länge i princip opåverkade av Coronaviruset.

PolyPlanks produkter är ett hållbart, miljövänligt och vinnande koncept för alla inblandade parter säger PolyPlanks VD Cay Strandén

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl 09.00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Bilaga