ZetaDisplay: Årsredovisningen för 2019 offentliggjord

Malmö-ZetaDisplay AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ZETA) meddelar att årsredovisningen för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig i elektroniskt format på koncernens webbplats https://ir.zetadisplay.com. Det finns även en kortare engelsk version av den svenska årsredovisningen tillgänglig.

Den tryckta versionen av årsredovisningen och den engelska kortare versionen kommer att finnas tillgänglig på koncernens huvudkontor efter den 29 april. Årsstämman kommer att hållas som tidigare kommunicerats den 4 maj 2020 i bolagets lokaler, Höjdrodergatan 21, 212 39 Malmö.

Malmö, 6 april 2020

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl 10:00.

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD
Telefon +46 704-25 82 34
Email per.mandorf@zetadisplay.com  

Ola Burmark, CFO
Telefon +46 708-21 57 86
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

 Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter 436 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com

 

Bilaga