Electra Gruppen inleder nytt logistiksamarbete med Scandinavian Luxury AB

Pressmeddelande 2020-04-28:
Electra Gruppen inleder nytt logistiksamarbete med Scandinavian Luxury AB

Electra inleder ett nytt logistiksamarbete med Scandinavian Luxury AB (SLG AB).
Uppdraget beräknas starta 1 september och innebär att Electra ansvarar för såväl
logistik inom Norden samt direktleveranser till slutkund.

SLG AB har tagit beslut om att inleda ett logistiksamarbete med Electra. Uppdraget innebär
att Electra tar över både den nordiska logistikfunktionen och direktleveranser till SLG:s slutkunder.

Uppdraget beräknas tas i drift från och med 1 september 2020.

SLG är genom sina e-handelskanaler en ledande aktör inom sin bransch. Bolaget omsätter
ca 160 mkr och har haft en positiv utveckling de senaste åren.

      -       Electras långa erfarenhet inom logistik till detaljhandeln och till e-handelsverksamheter
var en avgörande del i vårt val av ny partner. Våra långsiktiga mål, både när det gäller tillväxt
och kundupplevelse, kräver en modern kombination av supply chain och IT-struktur. Det är vår
uppfattning att Electra besitter de kunskaper som krävs och vi ser fram emot en spännande resa
tillsammans med Electra, säger Joel Lagerroos, VD för SLG.

Uppdraget omfattar en stor del av Electras helhetserbjudande och innebär också att Electra tar
sig in i en ny bransch. Anneli Sjöstedt, VD för Electra, kommenterar:

      -       Det är med både tillförsikt och stolthet vi nu går in i samarbete med SLG. Dels får vi
ett nytt uppdrag i en ny bransch, dels förstärker den vår strategiska plan att agera på den
nordiska marknaden. Avtalet med SLG innebär att de kommer nyttja många av våra tjänster
vilket är mycket positivt för Electra och vår personal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, mobil 070-525 84 59
Joel Lagerroos, VD och grundare av Scandinavian Luxury AB, mobil 070-855 89 58


Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksam inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor, som
Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och webblösningar i kombination med
lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar.
Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 14.00.


Bilaga