Första kvartalet 2020


Rekordresultat trots påverkan av Covid-19 i Västeuropa


Första kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 450 Mkr (6 874), en ökning med 8 procent.
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 279 Mkr (238).
  • Resultatet påverkades positivt av stark tillväxt i Serviceaffären men negativt av, helt eller delvis stängd verksamhet i Västeuropa, orsakat av Covid-19 spridningen under mars.
  • Periodens resultat uppgick till 167 Mkr (154) och resultat per aktie till 1,65 kronor (1,50).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 258 Mkr (342).


Januari-december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 29 508 Mkr (28 382).
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 1 239 Mkr (1 034).
  • Årets resultat uppgick till 807 Mkr (734) och resultat per aktie till 8,00 kronor (7,25).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 577 Mkr (542).

Händelser efter balansdagen

  • Efter kvartalets slut har spridningen av Covid-19 viruset fortgått vilket påverkar bolagets verksamhet negativt.


Kontakt

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Göteborg den 29 april 2020
Bilia AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktör

Denna information är sådan som Bilia AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020, klockan 08:30.

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt ­tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia har 135 anläggningar i Sverige, ­Norge, ­Tyskland, Luxemburg och Belgien samt två internetbaserade auktionssajter, en i Sverige och en i Norge.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Service­affären omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bil­affär omfattar försäljning av nya och begagnade person- och transportbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia och Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilias Drivmedels­affär ­omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt.

Bilaga