Fingerprint Cards AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Fingerprint Cards AB (publ) publicerade idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 på sin webbplats www.fingerprints.com.

Efterfrågan på den tryckta årsredovisningen har de senaste åren varit mycket låg. Fingerprints har därför beslutat att i fortsättningen endast publicera årsredovisningen digitalt i form av en klickbar PDF. Samtidigt har navigeringsmöjligheterna förbättrats, med en interaktiv innehållsförteckning på varje sida i dokumentet.

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 09:00 CEST.

Bilaga