NIBE förvärvar svenska VEÅ

NIBE Industrier AB har tecknat avtal om att förvärva 60% av aktierna i svenska VEÅ AB, med systerbolag, samt resterande andel inom en fyraårsperiod.

VEÅ, med huvudkontor i Sävsjö, grundades redan 1936. Företaget designar, tillverkar och marknadsför ång- och hetvattenpannor, tryckkärl samt kompletta anläggningar för industriellt bruk. Under 2019 uppgick omsättningen till cirka 80 MSEK med en rörelsemarginal klart överstigande 10%.

  •  ”Genom förvärvet stärker vi vår position på den svenska marknaden för kommersiella ångpannor avsedda för framförallt processindustrin. VEÅ kommer dessutom att utgöra ett utmärkt komplement till vårt svenska dotterbolag Enertech ABs verksamhet, OSBY Parca, som framförallt vänder sig till fjärrvärmemarknaden”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.

  •  ”Vi gör också bedömningen att VEÅs ledning, tillika fortsatta delägare, tillsammans med ledningen för Enertech/OSBY Parca kommer att kunna realisera intressanta framtida synergier och tillväxtmöjligheter”.

Transaktionen är villkorad av sedvanlig konkurrensprövning.

Bolaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions och konsolidering i NIBE beräknas kunna ske från och med 1 juli, 2020. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 
den 7 maj 
2020 klockan 11.00 CET.

Om NIBE Industrier 

NIBE – en global koncern en global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 17.300 (16.900) anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2019 genererade en omsättning på drygt 25 (22) miljarder kronor. 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Bilaga