Mandalay Resources Corporation tillkännager ändrad mötesplats för årsstämman och den extra bolagsstämman

TORONTO, May 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännager att platsen för bolagets årsstämma och extra bolagsstämma har ändrats på grund av coronaviruspandemins (”COVID-19”) folkhälsopåverkan.

Årsstämman kommer fortfarande att äga rum onsdagen den 20 maj 2020, kl. 9.00 (Toronto-tid) men kommer nu att hållas på Fairmont Royal York Hotel, 100 Front Street West, Toronto, ON, Kanada M5J 1E3. All annan information om årsstämman, inklusive de beslut som kommer att föreslås vid stämman, förblir oförändrad från den som meddelats aktieägarna.

För att följa provinsiella COVID-19-riktlinjer som förbjuder gruppsamlingar och för att mildra hälso- och säkerhetsriskerna för våra aktieägare, anställda och styrelseledamöter, avråder bolaget från fysisk närvaro. Årsstämman är inte öppen för allmänheten och kommer endast att vara begränsad till registrerade aktieägare och vederbörligen utsedda ombud.

De allra flesta av våra aktieägare röstar genom fullmakt före mötet och vi uppmuntrar aktieägarna att fortsätta rösta på detta sätt med hjälp av en av de metoder som beskrivs i fullmaktsinformationen. Meddelandet om tillgänglighet av fullmaktsmaterial, informationscirkuläret och fullmaktsrelaterat material kan erhållas från bolagets webbplats på https://www.mandalayresources.com/reports/agm2020/. Med början kl. 9.00 (Toronto-tid) den 20 maj 2020, kan aktieägare lyssna på mötet via telefonkonferens genom att ringa 877 407 8289 eller 201 689 8341. Observera att aktieägare inte har rätt att rösta vid eller på annat sätt delta i stämman genom telefonkonferens eller på annat elektroniskt sätt.

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.