Årsstämma

Från:FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Datum:2020-05-07
Angående:ÅRSSTÄMMA

 

Vid Fenix Outdoors årsstämma i Solna den 7 maj 2020 beslutades om:

 • Godkännande av årsredovisningen för 2019.
 • Ingen utdelning utbetalas i år
 • Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
 • Omval av styrelse; Mats Olsson, Ulf Gustafsson, Sebastian von Wallwitz, Susanne Nordin samt Rolf Schmid.
 • Omval av Martin Nordin som styrelsens ordförande.
 • Omval av Ersättningskommitté; Ulf Gustafsson samt Susanne Nordin.
 • Som oberoende ombud omvaldes Dr. Philippe Meyer, jurist, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Schweiz) och Lars Sandberg, advokat, som oberoende ombud (för bolagsstämmor som hålls i Sverige), fram till slutet av nästa årsstämma.
 • Som Revisor omvaldes Ernst & Young Ltd, i Zürich, fram till slutet av nästa årsstämma.
 • Ersättning:
  • Maximalt EUR 1 400 000 som total ersättning till styrelsen för räkenskapsåret 2021.
  • Maximalt EUR 2 500 000 som total fast ersättning till ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2021.
  • Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2019 om maximalt EUR 478 000.

                         

Dessutom informerade styrelseordförande Martin Nordin, om väsentliga händelser under 2019 samt första kvartal 2020.

För ytterligare information kontakta

Styrelseordförande Martin Nordin
+41 797 992758

Bilaga