Anssi Huhta utnämnd till direktör för Aktias företagskundsverksamhet

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
11.5.2020 kl. 14.00

Anssi Huhta utnämnd till direktör för Aktias företagskundsverksamhet

Anssi Huhta har utnämnts till direktör för affärsområdet Företagskunder och till medlem i ledningsgruppen senast fr.o.m. 1.1.2021. Huhta rapporterar i sin uppgift till verkställande direktör Mikko Ayub.

Anssi Huhta övergår till Aktia från OP Gruppen där han senast haft uppgiften som direktör med ansvar för privatkunder samt för företagskunder inom små och medelstora företagssektorn.

”Aktia söker tillväxt i nya, särskilt små och medelstora företagskunder i Finlands tillväxtcentra. Anssi Huhta har lång erfarenhet från olika ledningsuppgifter inom bankbranschen bland företagskunder samt övertygande bevis på säljledarskap och genomförande av en kulturförändring och därmed utmärkta förutsättningar för att utveckla Aktias företagskundsverksamhet. Jag vill önska Anssi Huhta varmt välkommen till Aktia”, säger Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.

”Jag är väldigt glad över att jag i min nya roll får utveckla Aktias företagskundsverksamhet i en allt mer kundorienterad och aktiv riktning. Jag väntar med iver på att få lotsa affärsområdet Företagskunder vidare”, säger Anssi Huhta.

Mera information:
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.