Sista patienten inkluderad i den undersökande hjärtsviktstudien SEISMO

Pressmeddelande

Malmö, Sverige, 11 maj 2020

Sista patienten inkluderad i den undersökande hjärtsviktstudien SEISMO

Acarix AB (publ) meddelade idag att den sista patienten har inkluderats i den undersökande SEISMO-studien av en potentiell applikation vid hjärtsvikt.

Den undersökande kliniska studien SEISMO inleddes i juni 2018 för att utvärdera möjligheten att utveckla en algoritm för tidig upptäckt av hjärtsvikt. Studien, med totalt 199 patienter från två center i Danmark, har nu inkluderat den sista patienten.

De produkter som användes i studien är modifierade CADScor®System vilka kan ta upp ytterligare seismokardiografisk data.

”Parallellt med vårt huvudfokus på kranskärlssjukdom undersöker vi potentiella tillämpningar där vår unika teknologi kan göra skillnad. Hjärtsvikt är ett område med enorm potential* och baserat på vår akustiska teknik utvärderar vi möjligheten att hjälpa patienter genom en tidig upptäckt. De första resultaten förväntas under andra halvåret 2020.”, sa Per Persson, vd för Acarix.

* Den globala marknaden för medicintekniska produkter vid hjärtsvikt förväntas växa från 8 793,27 miljoner USD 2018 till 14 583,58 miljoner USD i slutet av 2025 vilket ger en årlig tillväxttakt (CAGR) på 7,49 procent. https://www.reportlinker.com/p05871904/Global-Congestive-Heart-Failure-Treatment-Device-Market-Premium-Insight-

För mer information, vänligen kontakta:
Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020 kl. 13.00 CET.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s k CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Wildeco Ekonomisk Information AB är bolagets Certified Adviser (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se). För mer information besök www.acarix.com.

 

Bilaga