Karolinska Development rekryterar John Öhd till en position som Chief Scientific Officer

STOCKHOLM, SVERIGE 18 maj 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att bolaget har rekryterat dr John Öhd till rollen som Chief Scientific Officer. Han har en gedigen vetenskaplig bakgrund och omfattande erfarenhet från ledande befattningar inom globala läkemedelsföretags forskningsorganisationer, bland annat från AstraZeneca och Shire Pharmaceuticals.

John Öhd, leg. läk., med.dr., har en bred kunskap och erfarenhet från läkemedelsutveckling inom en rad indikationsområden, bland annat CNS-sjukdomar, cancersjukdomar och blodsjukdomar. Han har bland annat arbetat som Group Director inom AstraZenecas forskningsorganisation, Senior Director of Experimental Medicine vid Shire Pharmaceuticals anläggningar i Schweiz och Chief Medical Officer på Medivir. Han kommer närmast från en befattning som Chief Medical Officer på Modus Therapeutics.

”Vi är glada över att kunna välkomna John Öhd till positionen som Chief Scientific Officer. Hans gedigna vetenskapliga och medicinska bakgrund kommer att stärka Karolinska Development i det aktiva arbetet med portföljbolagen och i utvärderingen av potentiella nya investeringar”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

John Öhd tillträder positionen som Chief Scientific officer på halvtid den 1 juni 2020, vilket möjliggör ett parallellt engagemang för honom som verkställande direktör i Modus Therapeutics – ett av Karolinska Developments portföljbolag. Han kommer att rapportera direkt till Karolinska Developments vd och ingå i bolagets ledningsgrupp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Bilaga