Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Harri Lauslahti

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
18.5.2020 kl. 16.00

Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Harri Lauslahti

Den anmälningsskyldiga
Namn: Lauslahti, Harri
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
Emittent: Aktia Bank Abp
LEI: 743700GC62JLHFBUND16

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700GC62JLHFBUND16_20200515142723_29

____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-05-14
Handelsplats: XHEL
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI4000058870
Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS ELLER AKTIEARVODE

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 1 458 Enhetspris: 0,00 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 1 458 Medelpris: 0,00 EUR

Aktia Bank Abp

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tel. 010 247 6348

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.