Saga Furs anpassar sin verksamhet och inleder samarbetsförhandlingar

Saga Furs Oyj, insidermeddelande 20.5.2020 kl. 11.30

Saga Furs Oyj inleder samarbetsförhandlingar för att förbättra lönsamheten och anpassa personalantalet och produktionskapaciteten. På grundval av auktionerna som ordnats under våren 2020 står det klart, att som en följd av de förändringar i konsumtionsefterfrågan som orsakats av den globala coronaviruspandemin, kommer ett större antal skinn än vad tidigare prognosticerats att överföras att säljas först under räkenskapsperioden 2020/21. Osäkerheten på marknaderna förväntas fortsätta fram till nästa år.

Det svåra marknadsläget leder till en klar minskning av den globala skinnproduktionen och därmed samtidigt bolagets skinninsamling. Saga Furs har lanserat ett åtgärdsprogram vars målsättning är att minska företagets rörelsekostnader med en tredjedel fram till slutet av räkenskapsperioden 2020/21. Inbesparingarna realiseras fullt ut under räkenskapsperioden 2021/22, då även de skinnmängder som bolaget förmedlar beräknas vara klart mindre än under tidigare år. Som en del av åtgärdsprogrammet inleder bolaget samarbetsförhandlingar som omfattar hela koncernen, inklusive den internationella organisationen. Samarbetsförhandlingarna beräknas vara avslutade i mitten på juli.

”Coronaviruspandemin är en kris som påverkar oss alla, och vars inverkan på ekonomin och efterfrågan är omfattande, säger verkställande direktör Magnus Ljung. "Bolagets verksamhet måste anpassas till en föränderlig situation för att säkra vår finansiella ställning och därigenom på lång sikt bolagets operativa kapacitet och en lönsam affärsverksamhet", fortsätter han.

Tilläggsinformation: Personaldirektör Marjatta Paunonen, tel. 050 343 7940


www.sagafurs.com