ZetaDisplay utser Jacob Stjernfält till ny CFO

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar att Jacob Stjernfält har utsetts till ny CFO och kommer att tillträda sin tjänst senast den 1 september 2020. Han ersätter Ola Burmark som lämnar koncernen under sommaren som tidigare kommunicerats. Jacob Stjernfält kommer vara del av koncernledningen med bas i Malmö samt kommer att rapportera till koncernchef och VD Per Mandorf.

”Jacobs internationella bakgrund och erfarenhet av bolag i stark förändringstakt kommer att vara en stor tillgång för ZetaDisplays fortsatta tillväxtresa”, kommenterar VD Per Mandorf utnämningen.

Jacob Stjernfält har tidigare arbetat bland annat som CFO för CDON.COM, Finance Director Sydamerika för EF Education First samt VP Finance för Metro International. Han ansluter till ZetaDisplay från egen konsultverksamhet som han har drivit de senaste två åren.

"Jag ser verkligen fram emot att ansluta till ZetaDisplays fortsatta tillväxtresa. Vi verkar på en expansiv marknad och att bygga vidare vår position som ledande företag inom Digital Signage är mycket stimulerande”, avslutar Jacob Stjernfält.

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD
Telefon +46 704-25 82 34
Email per.mandorf@zetadisplay.com  

Daniel Oelker, Chief Communication Officer
Telefon +46 708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter 436 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på www.ir.zetadisplay.com

Bilaga