Mandalay Resources Corporation tillkännager resultatet av årsstämman och den extra bolagsstämman

TORONTO, May 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada att tillkännage resultaten från årsstämman och den extra bolagsstämman (”mötet”) som hölls i dag i Toronto, Ontario. Alla resolutioner som presenterades vid mötet godkändes av aktieägarna och röstningen som skedde genom fullmakt motsvarade 82,17 % av de totalt utestående aktierna vid tidsfristen för fullmakter den 15 maj 2020.

Val av styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter var oförändrat med sju ledamöter och var och en av de sju nominerade som fanns listade i bolagsledningens informationsutskick från 3 april 2020 (”informationsutskicket”) valdes om till bolagsstyrelsen. Abraham Jonker fortsätter som oberoende samordnande ledamot och Bradford Mills fortsätter som ordförande. Röstningen skedde genom handuppräckning. Resultaten av rösterna genom ombud anges nedan.

ResolutionRöstning genom fullmakt För% FörRöstning genom fullmakt Mot% Mot
Abraham Jonker74,245,71099.55334,2240.45
Amy Freedman74,401,83199.76178,1030.24
Bradford A. Mills74,542,71699,9537,2180,05
Dominic Duffy74,555,65199.9724,2830.03
Peter R. Jones74,542,31499,9537,6200,05
Robert Doyle74,542,86199,9537,0730,05
Terrell Ackerman74,540,75699,9539,1780,05

Utnämning av revisorer

Ernst & Young LLP utnämndes på nytt till bolagets revisor fram tills att nästa årsstämma avslutas eller tills att deras efterträdare utses på annat sätt och styrelsen fick befogenhet att fastställa revisorernas arvode. Röstningen skedde genom handuppräckning. Resultaten av rösterna genom ombud anges nedan.

ResolutionRöstning genom fullmakt För% FörRöstning genom fullmakt Mot% Mot
Utnämning av revisorer74,832,27799.9816,4140.02

Allmänt incitamentsprogram

Resolutionen att godkänna bolagets allmänna incitamentsprogram antogs. Röstningen skedde genom handuppräckning. Resultaten av rösterna genom ombud anges nedan.

ResolutionRöstning genom fullmakt För% FörRöstning genom fullmakt Mot% Mot
Godkännande av allmänt incitamentsprogram74,247,52499.55332,4100.45

Mer information:

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647 260 1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid sin guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.