Nexstim Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Företagsmeddelande, Helsingfors, 25.5.2020, 20.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”), ett företag inom neuromodulering som tagit fram och marknadsför en banbrytande teknik för hjärnstimulering för individanpassad behandling av egentlig depression, meddelar av följande transaktioner utförda av personer i ledande ställning:

Den anmälningsskyldiga

Namn: Kaikarhenni Oy

Befattning: Närstående person

(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten

Namn: Leena Niemistö

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Nexstim Oyj

LEI: 743700S7ZI0LNMHZ6Y27

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 743700S7ZI0LNMHZ6Y27_20200525112333_10

____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-05-22

Handelsplats: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI4000354162

Transaktionens karaktär: TECKNING

(X) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 52 113 756 Enhetspris: 0,006 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 52 113 756 Medelpris: 0,006 EUR

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:


Mikko Karvinen, verkställande direktör
+ 358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga