INBJUDAN TILL PRESSEN: Aktias marknadskommentar om Finlands offentliga ekonomi, torsdagen den 28:e maj 2020

Välkommen till Aktias virtuella tillställning torsdagen den 28:e maj 2020 kl. 11:00-11:45. Lasse Corin, Aktias nya chefsekonom, kommer att diskutera konsekvenserna av coronakrisen för den finländska ekonomin. Läs mera om Lasse Corin i vårt tidigare pressmeddelande.

Diskussion om bland annat följande ämnen:

  • Effekterna av coronakrisen på den offentliga ekonomin
  • Den offentliga sektorns skuldsättning
  • Valet år 2023 blir ett skuldval i Finland

Tid: Torsdagen den 28:e maj 2020 från 11:00 till 11:45
Plats: Microsoft Teams

Aktia publicerar sin marknadskommentar klockan 10:00 samma dag.

Tillställningen hålls på finska, frågor kan ställas också på svenska eller engelska.

Registrera dig på koncernkommunikation@aktia.fi  senast torsdagen den 28:e maj kl. 9.00. Du kommer att bli tillskickad en länk till Microsoft Teams-evenemanget. Vid eventuella frågor innan evenemanget kan du skicka dem till samma adress.

Varmt välkommen!

Aktia Bank Abp

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd, generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com