Ändring i antalet egna aktier i Aktia Bank Abp

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
27.5.2020 kl. 17.00

Ändring i antalet egna aktier i Aktia Bank Abp

Aktia Bank Abp har idag avyttrat 144 287 egna aktier i bolagets besittning till 425 medarbetare i koncernen som belöningsaktier inom ramen för aktiesparprogrammet AktiaUna 2018–2019 samt Aktieägarprogram 2017.

Efter avyttringen har Aktia Bank Abp i sin besittning 85 578 egna aktier.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tel. 010 247 6348

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.