Aktias marknaskommentar: Skuldsättning rekordhögt de kommande åren - valet år 2023 blir ett skuldval i Finland

Som ett resultat av coronakrisen har den finska ekonomin gått in i en lågkonjunktur och den offentliga sektorns skuld växer fortsättningsvis starkt. I rapporten som Aktia publicerar idag diskuteras konsekvenserna av coronakrisen för Finlands offentliga ekonomi. Riksdagsvalet år 2023 förväntas bli ett skuldval.

Finland, liksom de flesta länder i världen, har fallit in i en ekonomisk lågkonjunktur som ett resultat av de restriktioner som gjorts på grund av coronaviruset. Stödåtgärderna har medfört ökade offentliga utgifter och samtidigt har intäkterna minskat på grund av uteblivna intäkter, bland annat från mervärdes- och inkomstskatter.

Man beräknar att den offentliga ekonomin skuldsätts i samma takt de närmaste åren som efter finanskrisen år 2008. Enligt Aktias nya chefsekonom Lasse Corin är skuldsättningen problematisk: ”En oroande observation från tidigare kriser i Finland är att skulden och skuldsättningen aldrig har hunnit återgå till de rådande nivåerna före kriserna. Det olyckliga faktumet är att statsskulden kommer att bryta rekord de kommande åren. ”

Corin fortsätter sin analys: ”Jag tror att dessa frågor kommer starkt fram inför riksdagsvalet våren 2023. Senast då, kommer alla partier att vara tvungna att ta ställning till den offentliga ekonomins stabiliseringsbehov och -metoder. Det finns bara smärtsamma alternativ och många svåra beslut för väljarna. ”

Läs hela Aktias marknadskommentar här.

Följ Aktias chefsekonom Lasse Corin på twitter.

Mera information och intervjuförfrågningar:
Katja Korsinkin, kommunikationschef, tfn +358 50 411 3036, katja.korsinkin@aktia.fi

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd, generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) 31.12.2019 uppgick till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com