CellaVision AB: Zlatko Rihter lämnar VD-posten i CellaVision AB

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-05-29 kl. 08.20

CellaVisions VD och koncernchef, Zlatko Rihter, har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för bolaget för att istället tillträdda rollen som VD och koncernchef för det medicintekniska bolaget Mölnlycke Health Care REIT AB. Zlatko Rihter har varit VD för CellaVision sedan den 1 januari 2015.

Zlatko kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden och lämnar sitt uppdrag senast den 28 november 2020. Styrelsen initierar därmed omgående arbetet med att finna hans efterträdare.

”Zlatko Rihter har under sina snart sex år som VD mycket framgångsrikt utvecklat och drivit CellaVision till det starka bolag vi ser idag. CellaVision har förändrats i grunden till ett bolag med en helt annan bredd i kunderbjudande och geografisk närvaro vilket resulterar i helt andra möjligheter. Zlatko har konsekvent levererat och bolagets omsättning och resultat nära nog tredubblats. Zlatko har en stor bredd i sitt ledarskap med en ödmjukhet, en transparens och sällsynt förmåga att få saker gjorda. Det har varit en fantastisk resa som vi i styrelsen och hela företaget vill uttrycka vår djupa tacksamhet för. Vi ser ett starkt CellaVision redo att ta nästa steg.

Bolaget befinner sig idag i ett mycket positivt momentum med en stark internationell marknadsorganisation, en successivt utökad utvecklingsorganisation och en erfaren och skicklig ledningsgrupp som fortsätter CellaVision strategiska resa.

Kunderbjudandet har breddats rejält de senaste åren utöver de 17000 stora laboratorier som tidigare var CellaVisions marknad. I dagsläget har bolaget en mångfalt större potential med produkter för mindre och medelstora laboratorier omfattande 100 000 laboratorier och produkterbjudande inom provberedning som en konsekvens av lanseringen av CellaVision® DC-1 och förvärvet av RAL Diagnostics”, säger Sören Mellstig, styrelsens ordförande. 

”CellaVision är ett fantastiskt företag med fantastiska kollegor och produkter som steg för steg penetrerat hematologilaborationer över hela världen under den tid jag varit VD. Det har varit en otroligt inspirerande och spännande resa jag har fått ta del av och den kommer utan tvekan att fortsätta även framöver”, säger Zlatko Rihter, VD CellaVision.

För mer information, vänligen kontakta:
Sören Mellstig, Styrelsens ordförande, CellaVision AB
Tel: +46 (0) 705-13 65 81 | Epost: soren@mellstig.se

Maria Morin, VP HR & Corporate Communications, CellaVision AB
Tel: +46 (0) 709-92 62 28| Epost: maria.morin@cellavision.se 

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer produkter inom provberedning samt ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 18 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2019 var omsättningen 462 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.
Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande

Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande 2020-05-29, kl. 08:20 CET.

Bilaga