Substansvärdet per den 31 maj 2020

Den 31 maj 2020 var substansvärdet 238 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 29 maj 2020 var 210,60 kronor för A-aktien och 209,40 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 juni 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 juni 2020, kl. 10:00.

Bilaga