Sinch AB (publ): Sinch rankas som mest innovativa bolag inom meddelandetjänster och bästa leverantör i Nordamerika

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har utsetts till det mest innovativa företaget bland 50 utvärderade företag i ”The Innovators Report 2020” som publiceras av Roaming Consulting Company (ROCCO).

Samtidigt har Sinch utsetts till bästa leverantör av företags-SMS i Nordamerika i ROCCOs ”A2P SMS Messaging Vendor Performance Report 2020” och klassificeras som en av ett fåtal Tier 1-leverantörer på global basis.

The Innovators Report identifierar de mest innovativa företagen i branschen genom att fråga mobiloperatörer hur de uppfattar sina leverantörers innovationskraft. Kriterierna inkluderar inkrementella innovationer, genombrottsinnovationer, och transformativa innovationer.

Sinch nådde ett toppresultat med 88,4 poäng totalt. Bolaget nådde 89 poäng i kategorierna inkrementella och transformativa innovationer samt 85 poäng i kategorien genombrottsinnovation.

”Med fler än 800 deltagare från mobiloperatörer visar årets Innovators Report tydligt och klart på innovationskraften i vår marknad”, säger Jason Bryan, vd ROCCO. ”Sinch lyckas kombinera transformativ innovation med en uppmärksam lyhördhet för sina kunders behov.”

”Förstaplatsen i årets utvärdering är ett kvitto på de investeringar som mobiloperatörerna ser att Sinch gör i att utveckla sitt erbjudande.”

Den andra rapporten rangordnar branschens ledande leverantörer av företags-SMS (Application-to-Person messaging, A2P) baserat på utvärderingar från fler än 500 mobiloperatörer i hela världen. Varje leverantör klassificeras i en av tre nivåer och endast de som når 4 av 5 i samtliga kategorier utses till Tier 1-leverantörer.

I Nordamerika nådde Sinch ett totalresultat på 4,5 av 5 – högst av samtliga leverantörer av företags-SMS och tydligt högre än konkurrenterna.

Sammantaget nådde Sinch ett resultat på 4,35 av 5. Särskilt starka delmoment var pålitlighet (4,69, högre än samtliga övriga), rykte (4,82), driftsäkerhet (4,59, högre än samtliga övriga), och direktkopplingar (4,59).

”Sinch är en stark spelare inom företags-SMS och har presterat väl under alla år vi utvärderat marknaden. Det är roligt att se dem i Tier 1 även i år”, säger ROCCOs Jason Bryan. ”Mobiloperatörerna anser helt klart att Sinch levererar en förstklassig service, inte minst i USA.”

Oscar Werner, vd Sinch, kommenterar: ”Vi är stolta över resultaten som speglar våra medarbetares hängivna arbete och de produkter och tjänster som vi levererar till våra kunder, runt om i världen, varje dag.”

”Det är en fantastiskt roligt att utses till det mest innovativa bolaget, att få status som Tier 1-leverantör, och att vi är den ledande leverantören av företags-SMS i Nordamerika. Det är en mycket bra utgångspunkt i vårt fortsatta arbete för att skapa värde och kundnytta.”


För ytterligare information vänligen kontakta

Jeff Hasen
Director of Communications
Sinch
jeff.hasen@sinch.com


Investerarfrågor

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
thomas.heath@sinch.com


Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Om ROCCO Group

ROCCO Group består av de tre företagen ROCCO Research, ROCCO Strategy, och ROCCO U med fokus på analys, konsultverksamhet och utbildning. ROCCO har förmedlat oberoende och icke-sponsrad analys av nischområdena Roaming och Interconnect sedan 2012. Eftersom man inte förlitar sig på sponsring är ROCCO kända för sin oberoende och neutrala hållning, och utöver detta även för sitt engagemang kring innovation och fokus på att lösa komplexa branschfrågeställningar genom arbetsgrupper. De senaste sex åren har ROCCOs årliga A2P SMS Messaging Vendor Benchmarking-rapport använts av mobiloperatörer och företag i styrelserum världen över som beslutsstöd i frågor kring meddelandetjänster. Leverantörsjämförelser från ROCCO sparar tid och underlättar för företag att utvärdera och välja leverantör.

Denna information lämnades för offentliggörande den 4 juni 2020 kl. 13:00 CET genom ovanstående kontaktpersoners försorg.

Bilaga