Kvalitena AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Kvalitena AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019.

Bilaga