Nexstim Abp: Mikko Karvinen utnämnd till permanent vd och Joonas Juokslahti till permanent ekonomidirektör

Företagsmeddelande, Helsingfors 16 juni 2020 kl. 19.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Nexstims styrelse har med omedelbar verkan utnämnt den nuvarande interim vd:n Mikko Karvinen (född 1976) till bolagets permanenta vd och den nuvarande interim ekonomidirektören Joonas Juokslahti (född 1986) till bolagets permanenta ekonomidirektör.

Mikko Karvinen är ekonomie magister och har en EMBA från Aalto-universitet. Karvinen var Nexstims ekonomidirektör från augusti 2014 fram till den 10 februari 2020, och sedan den 11 februari 2020 utnämnd till interim vd. Joonas Juokslahti är ekonomie magister och började på Nexstim i maj 2014 som business controller. Han har varit en av nyckelpersonerna i Nexstims ekonomiteam först som ekonomichef och sedan den 11 februari 2020 som interim ekonomidirektör.

Styrelseordförande Leena Niemistö lämnar följande kommentar: ”Nexstims styrelse tackar Mikko Karvinen och Joonas Juokslahti för deras betydande insatser i  bolagets lyckade företrädesemission som gav ett utmärkt resultat. Det är nu viktigt – eller till och nödvändigt – att säkerställa bolagets positiva utveckling genom att göra deras positioner i ledningen permanenta.”

NEXSTIM ABP

Leena Niemistö, styrelseordförande

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank (Certified Adviser från den 15 juni 2020)                                                                                                
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga