Saniona tar in 22 MSEK genom försäljning av aktier i Scandion Oncology

PRESSMEDDELANDE

22 juni 2020


Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att företaget tagit in 22 MSEK (2,3 MUSD) genom försäljning av aktier i Scandion Oncology A/S (Spotlight Stock Market: SCOL).

Saniona sålde 754 577 aktier i Scandion Oncology. I och med aktieförsäljningen blir Sanionas ägarandel i Scandion Oncology mindre än 15 procent. Försäljningslikviden kommer att användas till att fortsätta avancera Sanionas kliniska läkemedelsprövningar av Tesomet mot två sällsynta ätstörningar, hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS), som för närvarande är i mellanfas och sen fas, samt för att understödja de kliniska utvecklingsprogrammen genom att bygga upp den USA-baserade ledningsgruppen.

”Saniona fortsätter att rikta in sitt fokus på att etablera ett världsomspännande företag inom sällsynta sjukdomar i kommersiell fas, något som kommer att kräva betydande kapitalinvesteringar under de närmaste åren”, säger Rami Levin, VD på Saniona. ”Alla parter har vunnit på den avknoppning av våra onkologirelaterade tillgångar till Scandion Oncology som genomfördes 2017. Scandion Oncology blev ett framgångsrikt uppstartsbolag inom cancer medan Saniona dels fick möjlighet att bibehålla sitt strategiska fokus på sällsynta sjukdomar och dels fick finansiering av sina program.”

Saniona förbereder sig för att starta två avgörande kliniska studier under de närmaste tolv månaderna, en på hypotalamisk fetma och en på Prader-Willis syndrom. Företaget har nyligen rapporterat positiva top-line-data från sin fas 2-studie på hypotalamisk fetma och mottagit positiv återkoppling från FDA avseende Tesomet mot Prader-Willis syndrom.

För mer information, var vänlig kontakta

Rami Levin, VD, Saniona, Mobiltelefon: +1 (781) 987 3144, E-post: rami.levin@saniona.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 22 juni 2020 kl. 18:00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag inom sällsynta sjukdomar, med inriktning på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar av det centrala nervsystemet. Företaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona avser att på egen hand utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer som Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Forskningen fokuseras på jonkanaler och företaget har en bred portfölj av forskningsprogram. Saniona har också ingått utlicensieringsavtal med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och i Boston, USA. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga