Mandalay Resources Corporation tillhandahåller en prospekteringsuppdatering och tillkännager en första framgång för Browns prospekteringsborrningsprogram vid Costerfield

TORONTO, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att presentera de första uppmuntrande resultaten från sina regionala testprogram och höghaltiga resursutvidgningar i både Youle- och Aurora-malmkropparna vid Costerfield-verksamheten i Victoria, Australien respektive dess Björkdal-verksamhet i Skellefteå, Sverige.

Viktiga punkter i prospekteringen

Costerfield

 • Tidig framgång i regionalt borrningsprogram med betydande fynd i det första borrhålet i Brown-prospektet:
  • 14,5 g/t guld över en sann bredd på 1,27 m och 23,5 g/t guld över en sann bredd på 0,12 m i BWN001 (första hålet i testprogrammet)
 • Den höghaltiga Youle-malmkroppen sträcker sig norrut med betydande halter som påträffats:
  • 21,7 g/t guld och 1,7 % antimon över en sann bredd på 1,23 m i BC099; och
  • 44,3 g/t guld och 26,3 % antimon över en sann bredd på 1,07 m i BC100
 • Ett andra Costerfield Deeps-hål påbörjas med förväntade resultat i augusti.

Björkdal

 • Borrningsresultaten visar höghaltig utvidgning på djupet i Aurora med ytterligare utvidgningspotential österut:
  • 9,7 g/t guld över en sann bredd på 4,31 m i MU20-011; och
  • 2,5 g/t guld över en sann bredd på 7,21 m i MU20-018
 • Nordlig borrning har hittat tre zoner med höghaltiga fynd:
  • 26,9 g/t guld över en sann bredd på 0,61 m i MU20-001; och
  • 2,5 g/t guld över en sann bredd på 2,09 m i MU20-002

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterade: ”Vi gläder oss åt att kunna rapportera fortsatt prospekteringsframgång vid båda våra anläggningar. De senaste borrningsresultaten vid Costerfield och Björkdal bekräftar det betydande positiva potentiella värdet av vår verksamhet. Trots den pågående COVID-19-pandemin har vi kunnat öka vår borrning samtidigt som vi skyddar vår personal och våra entreprenörer med strikta regelverk som minskar riskerna.”

Duffy tillägger, ”Vid Costerfield är vi glada över den tidiga framgången i våra regionala testprogram som har riktat in sig på parallella linjer med historiskt utvunna guldådror. Det första hålet som borrades i Brown-prospektet, som ligger 2,3 km österut om från vår höghaltiga Youle-gruva, gav en mycket betydande skärningspunkt av höghaltigt guld, tillsammans med uppmuntrande fynd i parallella ådror. Vi hittade även uppmuntrande första fynd i True Blue-fyndigheten. Det här fyndet stärker vår vision om en långsiktig och högpresterande tillgång inom detta rika centrala område i Victoria. Dessa borrningsprogram befinner sig fortfarande på ett tidigt stadium och Mandalay är fast beslutet att fortsätta och påskynda borrningen där det behövs för att förstå deras fullständiga potential.”

Duffy fortsätter, ”Medan vi fortsätter att utvinna förstklassiga halter från Youle-malmkroppen har vi också haft framgång i vårt borrningsprogram i närheten av gruvan, som utvidgades norrut med karakteristiskt höghaltig mineralisering som påträffades utmed strukturen. Vi har också haft uppmuntrande träffar i vårt Aurora-utvidgningsborrningsprogram vid Björkdal. De halter vi ser på djupet är jämförbara med de högsta vi har sett vid Björkdal med utvidgning med slagborrning som också visar höghaltiga resultat i öster.”

Duffy fortsätter, ”Medan Aurora-fyndigheten ökar vid Björkdal fortsätter vi att borra i norr med syftet att säkerställa ytterligare, parallella och höghaltiga ådror. Det här programmet har fortsatt att leverera mot detta mål med tre åderzoner som upptäckts med betydande halter. Förverkligandet av staplade Aurora-liknande system är av stor betydelse för gruvverksamheten i Björkdal och kan möjliggöra en stegvis förändring av höghaltig utvinningshastighet av malm i framtiden.”

Duffy avslutar, ”Tillsammans med den här prospekteringsuppdateringen har vi lagt ut en video på vår webbplats. Videon har förberetts av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration, som förklarar uppdateringarna av båda anläggningarna. Ni är välkomna att klicka här för att se videon.”

Mandalay Resources prospekteringsuppdatering juni 2020: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/528007cd-8893-40af-a148-fd3ba7ba7eaa

Costerfields borrningsprogram

Sedan vår senaste uppdatering i januari 2020 har Mandalay ökat borrningshastigheten i Youle-utvidgningsprogrammet och påbörjat de redan framgångsrika regionala viloprogrammen. Det förväntade andra djupa borrhålet under det centrala Costerfield-systemet har också påbörjats.

Youle-optimering och resultat av utvidgningsborrning

Mandalays Youle-utveckling har fortsatt med exceptionella guld- och antimonhalter. 12 aktiva gruvgångar fortsätter utmed åderbildningen, med omfattningar på mellan 240 och 290 m som uppnåtts enligt geologisk tolkning och förväntade halter. Dessutom har 63 diamantborrhål för optimering och utvidgning, på totalt 7 667 m av orienterad diamantborrkärna, ökat förtroendet för Mandalays gruvschema och utvidgning av området. Ytterligare test- och gränsborrning planeras eftersom optimerade underjordiska borrplatser fortsätter att bli tillgängliga med aktiv underjordisk prospektering.

Den senaste tidens produktionsoptimeringsborrning har fokuserats på att avgränsa omfattningen av Youle-systemet samtidigt som man navigerar det lokalt komplexa systemet. Programmet har tillfört ett betydande värde genom att komplettera detaljer på en omfattande modell som används för att fatta beslut om ljudplanering och genomförbarhet. Stora guld- och antimonhalter har påträffats i dessa hål, inklusive 61,7 g/t guld (”Au”) och 15,0 % antimon (”Sb”) över en sann bredd på 1,77 m i hål KD624 och 139 g/t Au och  51,8 % Sb över en sann bredd på 0,47 m i hål KD619 (fig. 1). Ytterligare markerade resultat i prospekteringen från borrningsprogrammet finns i tabell 1.

Figure 1. Longitudinal section of Youle illustrating the location of recent Youle extension and optimization intercepts in close proximity to current workings.
ttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0fc1801-998a-4f9e-89dc-ffee87ee2f5d

Tabell 1. Borrningshöjdpunkter för produktionsoptimering

Drill
Hole ID
Drill
Width
(m)
True
Width
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over
min. 1.8 m
mining width
KD5970.460.2144.55.451.76.0
KD5994.634.402.52.76.16.1
KD6080.340.3061.57.671.611.8
KD6091.211.1111.73.916.910.5
KD6150.310.2254.244.0112.813.5
KD6190.550.47139.051.8208.053.9
KD622A1.41.0724.73.529.317.5
KD6232.51.9220.717.644.144.1
KD6242.311.7761.715.081.780.3
Including0.260.20280.037.9330.536.6
KD6250.570.42173.710.3187.444.1
KD6251.591.4428.216.249.839.9
KD6391.41.0630.78.041.324.3
KD6400.270.26104.017.3127.018.0
KD6410.480.3144.414.263.311.1
KD6731.20.851.213.319.08.9
KD6750.20.1480.146.5142.011.4
KD6760.60.30211.034.6257.142.8
KD6760.730.4239.18.250.011.6
KD6770.260.2431.530.872.59.7
KD6841.531.106.14.812.57.6
KD6851.10.4646.645.8107.527.8
KD6871.351.1139.619.265.240.1
Including0.10.08162.051.1230.010.5
KD6882.561.964.74.510.710.7
KD6890.90.0962.841.3117.86.2
KD6990.140.1158.423.589.75.3
KD7021.371.024.16.012.16.8

Anmärkningar
1.     AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery 
Sb price per 10kg x Sb processing recovery  

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %.
2. När kompositens sanna bredd är större än 1,8 m är den utspädda AuEq g/t inte utspädd.
3. Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter. Den fullständiga tabellen finns i bilaga A.

Med ytterligare kapitalutveckling som öppnar underjordiska borrplatser har prospekteringsborrning vid Youle fortsatt att bygga upp malmkroppens mineraliserade omfattning. Youle-prospekteringshöjdpunkter identifierade betydande mineralisering norrut i BC099 (21,7 g/t Au och 1,7 % Sb över en sann bredd på 1,23 m inklusive 0,1 m sann bredd på 263 g/t Au och 15 % Sb), såväl som BC100 (44,3 g/t Au och 26,6 % Sb över en sann bredd på 1,07 m). Ytterligare betydande söndra zoner definierades nedåt utmed hålet iBC083, som påträffade 49,8 g/t Au och 27,8 % Sb på en sann bredd på 0,37 m (tabell 2). Dessa resultat har utvidgat gruvan i den nedre södra delen av gruvan och norrut med upp till 70 m.

Figure 2. Longitudinal Section and Plan Section of Youle illustrating the location of recent exploration intercepts with detail against the Youle Extension intercepts.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/caeed020-1a34-4b6e-9128-083bb1a2a11b

Tabell 2. Youle-utvidgningshöjdpunkter

Drill Hole
ID
Drill
Width
(m)
True Width
(m)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over
min. 1.8m mining
width
BC0830.510.3749.827.886.818.0
BC084W10.650.5121.60.322.06.3
BC0991.741.2321.71.724.016.4
Including0.140.10263.015.0283.015.6
BC1001.181.0744.326.679.747.4

Anmärkning
1.     AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery
Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %.
2.     Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter. Den fullständiga tabellen finns i bilaga A.

Regionala test vid Costerfield

En serie korta diamanttestprogram har utformats och utförts med avsikt att testa potentialer runt Costerfield som kommer att tillföra betydande tillväxt i verksamhetens livslängd.

Den tidiga framgången vid Brown-prospektet inkluderar uppmuntrande resultat i True Blue- och Robinson-prospekten.

Figure 3. Map of the regional testing programs
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9ac7212-7da2-429c-ac37-d7a3b884001a

Brown-prospektet

Efter en genomgång av historisk litteratur och en omfattande ytkartläggning av området inledde Mandalay ett diamantborrningsprogram som omfattade både Brown- och Robinson-prospekten i maj 2020 (fig. 3). Brown-borrningsprogrammet pågår fortfarande med bara två av de fem hålen som har slutförts (totalt 623 m har borrats av programmets 1 200 m). Det första borrhålet påträffade 14,51 g/t Au, över 1,27 m (sann bredd) i diamantborrhålet BWN001. Både BWN001 och BWN002 (fig. 4 och 5) borrades under den historiska Felix Brown-gruvan.

Analyser för två (BWN001 och BWN002) borrhål har återlämnats. Nedan visas de viktiga analyserna tillsammans med sina intervaller. Det huvudsakliga åderfyndigheten i Brown BWN001 består av multi-generation breccia, som innehåller löst guld samt en liten mängd pyrit och spår av sfalerit. Två huvudsakliga mineraliseringslinjer har tolkats vid Brown, som finns vid en stor antiklinal i de nordsödra delarna, som fortsätter i stort sett i flera hundra meter, beläget öster om den välkända Costerfield-antiklinalen.

Figure 4: Plan Section illustrating drill hole trace for BWN001 & BWN002 in relation to historic Felix Brown mine and mapped surface reefs in the Brown’s Program.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed986c23-675d-4ec0-91e6-fbb1456c2cd7

Tabell 3. Betydande fynd i Brown-testborrningsprogrammet

Drill Hole
ID
Drill
Width
(m)
True Width
(m)
Au Grade
(g/t)
Sb Grade
(%)
AuEq
(g/t)
AuEq (g/t) over
min. 1.8
 m mining
width
BWN0012.211.2714.50.014.510.2
BWN0011.420.915.41.67.63.9
Including0.190.1223.20.223.51.6
BWN0021.490.883.30.13.41.7
BWN0021.961.360.980.621.81.4

Anmärkning
1.     AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery
Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %.
2.     Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter. Den fullständiga tabellen finns i bilaga B.

De fynd som erhölls i BWN001 och BWN002 utgör det första steget för att bevisa kontinuitet nedåt utmed hålet på den omfattande ytmineraliseringen och ådern fungerade i Felix Brown-gruvan. Liknande breccia av kvarts-pyrit-guld förekommer på liknande sätt i Cuffley- och Brunswick-ådrorna i Augusta-gruvan, som kan ha positiva konsekvenser för arten av de mineraliserade åderstrukturerna på djupet.

Figure 5: Cross Section illustrating interpretation from the first 2 holes drilled so far in the Brown’s Program.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/266aeb4b-57f5-420f-ba26-eaebd1480925

Robinson-prospektet

Söder om Brown-prospektet har tre hål på totalt 636 m borrats ur ett program på fem hål (900 m) till Robinson-prospektet (fig. 6 och 7). Analyser för de mest lovande proverna har lämnats tillbaka med det mest betydande fyndet som hittats i den historiska Cochrane-ådern (RB002, 2,7 g/t Au och 0,4 % Sb över en sann bredd på 1,42 m).

Diamantborrningen fram tills nu har bekräftat att geologin för Robinson- och Cochrane-ådrorna är mycket lik Brown-prospektet. Ådrorna finns i veckzonen av en stor antiklin, veckad slammig sandsten som domineras av Wapentake-formationens grumlighet. I borrkärnan konstateras att de mineraliserade strukturerna är kvartscementerade breccias med utspridd pyrit och kiseldioxid i de inkluderade stenväggarna. I RB001 konstaterades att skärningspunkten mellan Robinson-ådern inte var betydligt mineraliserad och mot bakgrund av efterföljande fynd i den närliggande Cochranes-ådern verkar den påverkas avsevärt av sen förkastning, vilket orsakade en blank i mineraliseringen. Där de mineraliserade strukturerna har påträffats i det vittrade området (t.ex. Cochrane-ådern i RB002), har ådern en synligt gulaktig färg som kännetecknar förfallna sulfider och är synonymt med guldmineralisering i distriktet.

Figure 6: Plan Section illustrating drill hole trace for RB001, RB002 and RB003 in relation to historic Robinson’s shaft  and  Robinsons and Cochranes’s surface reefs.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/69accc9e-61dc-4d70-a410-7fbc5dfd413c

Tabell 4. Betydande fynd i Robinson-testborrningsprogrammet

Drill Hole IDDrill Width (m)True Width (m)Au Grade (g/t)Sb Grade (%)AuEq (g/t)AuEq (g/t) over min. 1.8 m mining width
RB0022.921.422.70.43.32.6
RB0032.221.701.40.11.41.4

Anmärkning
1.     AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% xAu price per g x Au processing recovery
Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %.
2.     Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter. Den fullständiga tabellen finns i bilaga B.

Figure 7. Cross Section illustrating interpretation from the first 2 holes drilled so far in the Robinson’s Program.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25d4ee84-37d9-4895-a54b-bbc52cb61d31

Bekräftelsen av att Brown- och Robinson-prospekten delar en gemensam geologisk miljö, och tolkningen av båda prospekten som ligger på samma storskaliga struktur utmed stöten öppnar upp möjligheten för ytterligare oupptäckt mineralisering under den breda alluvialbildningen i Sandy Creek som löper mellan de två områden.

True Blue-test

Den första fasen av Costerfields True Blue regionala test påbörjades i mitten av mars, med de första två (623 m) av fem hål slutförda. True Blue-prospektet ligger 2,2 km väster om Youle- och Brunswick-gruvgångarna (fig. 3) och har som mål flera ådror i den historiska True Blue-gruvgångarna.

Mandalay borrade ett enda hål (TB01) under den norra änden av den gamla gruvan 2010 och påträffade en låghaltig kvarts-stibnit-ådring i starkt förkastad mark (fig. 8). Borrprover i berggrundens geokemi i området som genomfördes 2014, avslöjade också en stor antimon-guld-anomali som sträckte sig under alluvialbildning söder om de gamla gruvgångarna.

Efter en genomgång av historisk litteratur, tidigare diamant- och borrningsprogram och intensiv ytkartläggning; har två huvudsakliga förkastningssystem identifierats – Malbec- och Merlot-förkastningarna. Den första borrningsfasen testar utvidgningen nedåt utmed hålet av True Blue-schaktet och den tidigare identifierade geokemiska avvikelsen. Det första borrhålet, TB002, testade med framgång utvidgningen nedåt utmed hålet av Malbec-förkastningen under True Blue-gruvan och påträffade 5,8 g/t Au, och 14,2 % Sb över 0,13 m (sann bredd). TB003 testade kontinuiteten nedåt utmed hålet av Merlot-förkastningen och identifierade med framgång en mineralisering på 2,1 g/t Au över en sann bredd på 0,3 m och 1,5 g/t Au över 1,5 m (sann bredd) i Merlot-förkastningen (fig. 8 och 9).

Figure 8: Plan Section illustrating drill hole trace for TB002 & TB003 in relation to historic Merlot and Malbec faults.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/423d39c3-6598-40ce-a9e3-635bddca49c1

Tabell 5. Betydande fynd i True Blue-testborrningsprogrammet

Drill Hole IDDrill Width (m)True Width (m)Au Grade (g/t)Sb Grade (%)AuEq (g/t)AuEq (g/t) over min. 1.8 m mining width
TB0020.140.135.814.224.71.8
TB0031.651.521.50.01.51.3

Anmärkning
1.     AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery
Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %

2.     Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter. Den fullständiga tabellen finns i bilaga B.

Figure 9. Cross Section illustrating interpretation so far in the True Blue Program.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/979b5532-1d9a-4a0d-9ea3-d9125571d9b7

Costerfield Deeps-programmet

Under senare delen av mars 2020 började det andra hålet i Costerfield Deeps-programmet; CD002 att borras. Syftet med hålet är att undersöka ett mycket prospektivt block som finns på djupet under Augusta-Cuffley-delen vid Costerfields gruva. Den här mineraliserade området identifierades för första gången under borrkampanjen 2015–2016 under King Cobra-förkastningen, under vilken höghaltiga guldådror med klimpar påträffades längs ner i de då djupaste hålen i distriktet. CD002 avancerade till 1 043 m i början av juni och har ännu inte kommit in i den förväntade målzonen. Det förväntas att detta diamantborrhål och kildotterhålet kommer att slutföras i augusti 2020.

Borrningsprogrammen vid Björkdal

Sedan vår senaste uppdatering i januari 2020, har Mandalay fortsatt att fokusera på de laterala och vertikala utvidgningarna av Aurora-zonen, såväl som den ytterligare undersökningen av utvecklingen av det mineraliserade området norr om den nuvarande verksamheten. Dessutom slutfördes ett ytterligare utvidgningsprogram i januari 2020 inriktat på utvidgningen nedåt utmed hålet av skarnmineraliseringen som observerats i dagbrottet.

West Pit-skarnutvidgning

Under det sista kvartalet 2019 och det första kvartalet 2020 slutförde Mandalay en ytborrningskampanj med totalt 10 diamantborrhål på 1 544 m. Syftet med detta program var att undersöka kontinuiteten nedåt utmed hålet av skarnmineraliseringen som observerats i dagbrottet. Borrningen visade med framgång att skarnfyndigheten fortsätter nedåt utmed hålet från dagbrottet och ovanför den nuvarande underjordiska infrastrukturen. Den resulterande skarnhalten var relativt låg, men höghaltig ådring (43 g/t Au över 1,02 m) påträffades under marmorfyndigheten. Ytterligare uppföljningsarbete kommer att krävas i detta område.

Tabell 6. Betydande fynd i West Pit-skarnutvidgningsprogrammet

Hole idDrilledTrueAu
Width (m)Width (m)Grade (g/t)
MP9-0021.21.0243.0
MP9-0020.60.4917.2
MP9-0030.850.7125.8

Anmärkning: Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter Den fullständiga tabellen finns i bilaga C.

Figure 12. Cross section of Björkdal Mine Area Showing the Location of the Northern Extension Intercepts.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41c3320a-3a74-4d7b-8f69-a9d2b83e1de1

Figure 13. Cross section of Björkdal Mine Area Showing the Location of the West pit Skarn Extension intercepts.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ec8a109-a6e5-4c03-995d-312ff2e392c5

Aurora-utvidgning och -avgränsning

Sedan Mandalays senaste prospekteringsuppdatering har vår förståelse av Aurora-systemet förstärkts med 13 utvidgningsborrhål (3 877 m diamantkärna) och 24 DOD-hål (Development Optimisation Drill) (ytterligare 4 230 m diamantkärna). Underjordsborrning österut och på djupet har påträffat höga halter inklusive 9,7 g/t Au över 4,3 m i MU20-011 och 14,5 g/t Au över 1,07 m i MU20-009A. Dessa hål har bekräftat förekomsten av en strukturellt kontrollerad höghaltig zon som sträcker sig mot nordost. Utvidgningen uppåt utmed hålet av zonen avslöjade blandade resultat med utvidgning till den ådring som påträffats vid grundare djup med lägre halter. Ett undantag är ME20-005, som ger halter utmed Aurora på 1,55 g/t Au guld över 4,3 m till övre östra delen. Utvidgningsborrning österut planeras för närvarande utöver de återstående fyra hålen i utvidgningsprogrammet.

Tabell 7. Betydande fynd i Aurora-utvidgningsborrningen

Hole idDrilled
Width (m)
True
Width (m)
Au
Grade (g/t)
MU20-009A11.053.351.9
MU20-0117.254.319.7
MU20-0188.857.212.5

Anmärkning: Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter Den fullständiga tabellen finns i bilaga D.

Figure 14. Björkdal Mine Scale Overview Map Showing the Location of the Aurora Zone and the Northern target test drilling in relation to mine development. Below Cross section are denoted with A-A’ (Aurora Longitudinal Section) and B-B’ (Northern Extension Cross Section).
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a550d63-3c13-4ba3-b106-2ee06ec2b2bd

Figure 15. Longitudinal Section of the Aurora Zone, Looking North, Illustrating Location of Recent Intercepts.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f030662-b320-4178-b894-6944b5cc3af0

Nordlig utvidgning

Björkdal-guldfyndigheten är en skiktad åder av malmtyp som finns i de övre delarna av Skellefte Groups metavulkaniska/vulkaniska bergart. Ådringen är lokalt strukturellt komplex, med många tvärgående funktioner som observerats och tunna mineraliserade kvartsådror i bergsväggen i närheten av de huvudsakliga kvartsådrorna. Huvuddelen av guldmineraliseringen ligger historiskt sett under och inuti marmorfyndigheten. Aurora-systemet och omgivande ådror finns ovanför marmorn som sträcker sig hundratals meter uppåt i hålet och är, som tidigare nämnts, öppen österut och nedåt.

Den nordliga utvidgningsborrningen fortsätter att påträffa höghaltig malm inuti mineraliseringen i Aurora utmed flera fyndigheter, återigen ovanför marmorn, i nordlig riktning. Underjordsborrning i detta område har utförts periodvis sedan 2016, men i och med upprättandet av Aurora har denna nordliga utvidgningsborrning blivit ett konsekvent och mycket uppmuntrande program.

Fram tills nu har tre diamantborrhål på sammanlagt 1 768 meter borrats i området under 2020.  Ytterligare tre hål på 600 m kommer att borras för att slutföra detta program. Hittills är borravståndet i området > 70 m, men ett antal pyritådror kan nu spåras över en slaglängd på cirka 200 m. Även om programmet befinner sig fortfarande på ett tidigt stadium har tre mineraliseringszoner hittats med halter som 26,9 g/t Au över 0,61 m i MU20-001.

Tabell 8. Betydande fynd i nordliga utvidgningsborrningen

Hole idDrilled
Width (m)
True
Width (m)
Au
Grade (g/t)
Au (g/t) over min. 3 m
mining width
MU20-0010.850.6126.95.5
MU20-0022.452.092.51.8

Anmärkning: Skärningspunkterna i tabellen ovan är höjdpunkter Den fullständiga tabellen finns i bilaga E.

Figure 16. Cross section of Björkdal Mine Area Showing the Location of the Northern Extension Intercepts.
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ca7aead-4604-4baf-88d5-d51786c7bc8d

Borrning och analys

Costerfields geologer loggade och samlade in diamantborrkärnor vid Costerfield-gruvan. Alla prover skickades till OnSite Laboratory Services i Bendigo, Victoria i Australien, för provberedning och analys. Geologisk och metallurgisk personal på plats har genomfört en QA/QC-process som omfattar regelbunden inlämning av standardreferensmaterial och ämnen med borr- och ytprover som lämnats in för analys. Standardreferensmaterialen har certifierats av Geostats Pty Ltd. Mer information finns i den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna vid Björkdal-gruvan. Prover från prospekteringsborrhål (prefix MU) skickades till CRS Minlab Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys. Prover från borrhål för utvecklingsoptimering (prefix DOD) utfördes i ett labb på plats av ALS för provberedning och analys. Mer information finns i den tekniska rapporten från 30 mars 2020 med titeln ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden”. Rapporten finns på SEDAR (www.sedar.com) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys.

Analys i både CRS- och ALS-laboratorier utfördes med hjälp av Pal1000 (CRS) cyanidfiltreringsprocesser. I Mandalays stränga QA/QC-program ingick användning av standardreferensprover, obearbetat material, duplikat, upprepningar och kvalitetssäkringsförfaranden av interna laboratorier.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är en Charted Professional på Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy
President och Chief Executive Officer

Edison International Nguyen
Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:
647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om utforsknings- och utvecklingspotentialen i Youle-fyndigheten (Costerfield) och Aurora-zonen (Björkdal). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga A. Costerfield – Youle borrningsresultat för utvidgning och produktionsoptimering

Hole IDHole Completion DateTotal Hole DepthIntercept Easting (Mine Grid)Intercept Northing (Mine Grid)Intercept Elevation (Mine Grid)Drill Width (m)True WidthAu Grade (g/t)Sb Grade (%)AuEq. (g/t)AuEq (g/t) over min. 1.8 m mining widthSampled Structure
BC08114/01/2020130.61534568098990.160.1514.111.629.52.5Youle
BC08216/01/2020175.51527367948330.370.277.516.329.24.3Youle
BC08323/02/2020171.01527068288070.510.3749.827.886.818.0Youle
BC084W123/01/2020164.91526768797840.650.5121.60.322.06.3Youle
BC08523/01/2020539.31523267188310.300.220.40.00.40.1Youle
BC08523/01/2020539.31524367228070.270.203.81.35.60.6Splay Vein
BC08617/03/2020683.91519569456930.200.190.00.00.00.0Youle
BC09030/01/2020152.61527167088740.200.130.10.00.10.0Youle
BC0913/02/2020185.51526266728860.430.320.00.00.00.0Youle
BC0924/02/202092.51533467499070.260.250.70.31.20.2Youle
BC09512/03/2020693.71522770656380.430.310.20.00.20.0Youle
BC09827/04/2020279.51542171049230.150.1119.229.458.43.5Youle
BC09827/04/2020279.51542771079250.150.120.76.18.80.6Splay Vein
BC09827/04/2020279.51543671129270.160.1228.415.949.63.4Splay Vein
BC09921/04/2020314.51542071398981.741.2321.71.724.016.4Youle
Including     0.140.10263.015.0283.015.6Youle
BC10015/04/2020306.41540671118791.181.0744.326.679.747.4Youle
BC10015/04/2020306.41541171148790.160.155.639.357.94.8Splay Vein
BC10228/04/2020211.61539271368660.100.0824.51.025.81.2Splay Vein
BC10228/04/2020211.61540171448651.940.760.61.93.21.3Youle
KD5975/12/201970.01538368559190.460.2144.55.451.76.0Youle
KD59912/12/201980.01540068809374.634.402.52.76.16.1Youle + Splays
Including     0.140.1320.621.148.73.6Youle
KD60410/12/201975.11541769589460.800.115.71.17.10.4Youle
KD60410/12/201975.11543469539540.740.4614.04.419.95.0Splay Vein
KD60513/12/201950.71542169749370.110.116.89.018.81.1Splay Vein
KD6069/01/202069.11542770029340.130.112.01.43.80.2Splay Vein
KD6087/01/202061.71538869438900.340.3061.57.671.611.8Youle
KD60918/12/201955.11540669529021.211.1111.73.916.910.5Youle
KD61021/12/201950.71539569628890.150.1546.16.755.04.6Youle
KD61214/01/202066.01541069989050.190.1522.929.161.75.0Youle
KD61516/12/201974.11541370049200.310.2254.244.0112.813.5Youle
KD61516/12/201974.11542670159180.160.090.57.610.70.5Splay Vein
KD61817/12/201980.01540568879471.281.075.32.38.35.0Youle + Splays
Including     0.140.1230.89.743.72.8Youle
KD61918/12/201972.01540569149180.550.47139.051.8208.053.9Youle
KD62019/12/201951.71537768829030.320.2216.710.630.83.7Youle
KD6216/01/202060.01537168629050.080.0768.331.2109.84.4Youle
KD622A31/01/202062.21539368969101.401.0724.73.529.317.5Youle
KD62316/01/202064.01541469389452.501.9220.717.644.144.1Youle
KD62430/01/202078.21541669149502.311.7761.715.081.780.3Youle
Including     0.260.20280.037.9330.536.6Youle
KD6257/02/202064.41540968979480.570.42173.710.3187.444.1Splay Vein
KD6257/02/202064.41541168979491.591.4428.216.249.839.9Youle
KD6264/02/202032.21538767939310.140.080.00.50.70.0Youle
KD627A5/02/202035.41537367939280.160.120.21.01.60.1Youle
KD62811/02/202055.21537967339380.390.320.10.20.40.1Youle
KD62912/02/202049.51537267369340.510.490.20.00.20.1Youle
KD63213/02/202058.21538067529370.230.180.60.00.60.1Youle
KD63213/02/202058.21538367529350.120.080.69.112.70.6Splay Vein
KD63314/02/202050.01536867519290.380.360.30.10.40.1Youle
KD63919/02/202057.51538669238981.401.0630.78.041.324.3Youle
KD64021/02/202044.71538269518800.270.26104.017.3127.018.0Youle
KD64120/02/202059.71537269148880.480.3144.414.263.311.1Youle
KD67326/02/2020102.01540070439151.200.851.213.319.08.9Youle
KD674A17/03/2020127.11541570869010.320.161.635.548.94.3Youle
KD67523/03/2020130.01540570828870.200.1480.146.5142.011.4Youle
KD67626/03/2020104.11539970498650.600.30211.034.6257.142.8Youle
KD67626/03/2020104.11540570538580.730.4239.18.250.011.6Splay Vein
KD67726/02/202035.61537667669340.260.2431.530.872.59.7Youle
KD67827/02/202039.01539167719430.080.0722.314.141.11.7Youle
KD6792/03/202038.91537767819330.130.1232.217.755.83.7Youle
KD68128/02/2020115.41543870539250.110.082.917.726.51.2Youle
KD6823/03/2020127.91541970579270.220.198.416.830.73.3Splay Vein
KD6823/03/2020127.91544670759300.150.1235.710.850.13.3Youle
KD68310/03/2020129.01541770609180.170.072.711.818.40.8Splay Vein
KD68310/03/2020129.01542670669180.130.083.616.425.51.2Youle
KD68430/03/2020145.51542170799201.531.106.14.812.57.6Youle
KD68531/03/202024.01541969759421.100.4646.645.8107.527.8Youle
KD68631/03/202026.01543069759512.210.270.00.30.50.1Youle
KD68714/04/2020100.21542669849451.351.1139.619.265.240.1Youle
Including     0.100.08162.051.1230.010.5Youle
KD68714/04/2020100.21541769879420.150.1115.132.858.83.6Splay Vein
KD68714/04/2020100.21543269819470.570.1510.425.544.43.6Splay Vein
KD6881/04/202039.21542068119671.611.234.71.36.44.4Splay Vein
KD6881/04/202039.21541568159642.561.964.74.510.710.7Youle + Splays
KD6892/04/202027.31539968259530.900.0962.841.3117.86.2Youle
KD69510/04/202037.11536667719260.420.230.00.00.00.0Youle
KD69620/04/2020110.11544070409471.311.103.72.87.54.6Youle
KD69620/04/2020110.11544770429490.630.225.14.611.21.3Splay Vein
KD69716/04/2020100.61543170169390.150.121.21.22.80.2Youle
KD69821/04/2020114.61541670059480.300.251.96.110.01.4Youle
KD69914/05/2020121.11541470929030.140.1158.423.589.75.3Youle
KD70219/05/2020144.01541770989101.371.024.16.012.16.8Youle

Anmärkningar
1.     AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery
Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %

2.     När kompositens sanna bredd är större än 1,8 m är den utspädda AuEq g/t inte utspädd.

Bilaga B. Costerfield – resultat för regional borrning

Hole IDHole Completion DateTotal Hole DepthIntercept Easting (Mine Grid)Intercept Northing (Mine Grid)Intercept Elevation (Mine Grid)Drill Width (m)True WidthAu Grade (g/t)Sb Grade (%)AuEq. (g/t)AuEq (g/t) over min. 1.8 m mining widthSampled Structure if Known
BWN00121/05/2020323.617634626711262.211.2714.50.014.510.3Felix Lode
BWN00121/05/2020323.617597626710940.070.072.60.12.60.1 
BWN00121/05/2020323.617587626710860.400.371.80.22.10.4 
BWN00121/05/2020323.617586626710850.720.000.60.10.70.0 
BWN00121/05/2020323.617579626610790.640.370.60.20.90.2 
BWN00121/05/2020323.617578626610790.130.070.70.61.50.1 
BWN00121/05/2020323.617576626610761.420.915.41.67.63.8Western Lode
Including     0.190.1223.20.223.51.6Western Lode
BWN0024/06/2020300.017581627111321.490.883.30.13.41.7Western Lode
Including     0.180.1124.40.024.41.5Western Lode
BWN0024/06/2020300.017588627111262.231.150.70.41.20.8 
BWN0024/06/2020300.017626627110891.961.361.00.61.81.4Felix Lode
RB00122/04/2020244.717405490711132.962.090.50.00.50.5Cochrane Lode
RB0021/05/2020241.617397494211512.921.422.70.43.32.6Cochrane Lode
RB0038/05/2020149.917381504711732.221.701.40.11.51.4Cochrane Lode
RB0038/05/2020149.917327504411350.290.260.00.00.10.0Robinson Lode
TB00230/03/2020229.113251720411340.140.135.814.224.71.8Malbec Fault
TB00315/04/2020242.413615657911190.340.211.00.01.00.1 
TB00315/04/2020242.413601657911091.651.521.50.01.51.2Merlot Splay
TB00315/04/2020242.413550658010700.330.302.10.02.10.4 
TB00315/04/2020242.413549658010700.410.350.90.00.90.2 

Anmärkningar
1.     AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med följande formel:

AuEq g per t = Au g per t + Sb% x Au price per g x Au processing recovery
Sb price per 10kg x Sb processing recovery

Siffror som används: Au $/oz = 1478, Sb $/t = 5931 Au återhämtning = 89,3 % och Sb återhämtning = 95,3 %

2.     När kompositens sanna bredd är större än 1,8 m är den utspädda AuEq g/t inte utspädd.

Bilaga C. Björkdal – skärningspunkter för skarn i West Pit  

Hole idHole
Completion
Date
Intercept
Northing
(Mine Grid)
Intercept
Easting
(Mine Grid)
Intercept
Elevation
(Mine Grid)
From
(m)
To
(m)
Drilled
Width
(m)
True
Width
(m)
Au
Grade
(g/t)
Au (g/t)
over min. 3 m
mining width
MP9-0018/10/201910561212-14075.776.20.450.361.30.2
MP9-00212/10/201910261241-183123.8124.50.650.541.20.2
MP9-002 10251241-184125.0126.21.201.0243.014.6
MP9-002 10201241-192134.3134.90.600.4917.22.8
MP9-00316/10/201910751257-15075.175.60.500.411.10.2
MP9-003 10621267-190118.0118.90.850.7125.86.1
MP9-003 10591270-200128.6129.61.000.840.90.3
MP9-00422/10/201910041120-13561.061.40.350.281.40.1
MP9-004 9841121-171102.0102.50.500.410.90.1
MP9-00530/11/201911111324-172101.2101.90.700.582.20.4
MP9-005 11061329-183114.5114.60.050.011.60.0
MP9-005 11061329-184114.7115.71.050.897.82.3
MP9-0066/12/201910771220-197131.7132.00.350.281.20.1
MP9-006 10761219-199133.7134.70.920.771.20.3
MP9-00710/01/202011361157-16687.888.10.350.2812.61.2
MP9-007 11231150-191116.6117.61.000.848.62.4
MP9-007 11121144-212141.5141.90.450.362.80.3
MP9-007 11051141-226157.3157.80.500.411.50.2
MP9-0087/01/202011191199-208132.1132.80.650.542.40.4
MP9-00917/12/201911231231-168107.0107.40.400.321.00.1
MP9-009 11031250-199148.0149.01.000.842.00.5
MP9-009 11011252-201151.7152.00.350.282.90.3
MP9-01511/12/201911421233-906.47.00.650.541.30.2
MP9-015 11301232-10223.023.50.500.411.80.2
MP9-015 10431227-191147.6148.20.600.494.20.7

Bilaga D. Björkdal – skärningspunkter i Aurora  

Hole idHole
Completion
Date
Intercept
Northing
(Mine Grid)
Intercept
Easting
(Mine Grid)
Intercept
Elevation
(Mine Grid)
From
(m)
To
(m)
Drilled
Width
(m)
True
Width
(m)
Au
Grade
(g/t)
Au (g/t)
over min. 3 m
mining width
DOD2019-05012/09/201917521109-421111.0114.03.002.750.320.30
DOD2019-04829/09/201917241102-38095.899.13.303.043.053.05
DOD2019-04920/09/201917391107-400100.9104.43.503.310.160.16
DOD2019-05117/09/201917381125-38799.8103.03.203.170.290.29
DOD2019-06823/11/201917181269-321189.6194.95.305.010.680.68
DOD2019-06913/11/201917261324-316185.6190.85.205.191.91.9
DOD2019-0708/11/201917291348-316187.4193.35.855.832.32.3
DOD2019-08916/10/201917451045-438134.3138.34.002.660.20.2
DOD2019-09023/09/201917431079-420114.7118.03.302.710.70.6
DOD2019-09114/09/201917601081-453132.0135.03.002.240.50.4
DOD2019-1093/10/201917601122-423116.0119.33.253.030.00.0
DOD2019-1109/10/201917571097-439121.3124.83.552.900.20.2
DOD2019-1369/12/201918311437-48398.8105.56.756.090.60.6
DOD2019-13729/11/201918121467-46394.0101.07.005.730.60.6
DOD2019-1383/12/201918121484-462105.6110.14.553.381.11.1
DOD2019-1396/12/201918321456-493105.4113.78.356.760.40.4
DOD2019-14012/12/201918351408-505104.6108.23.603.031.31.3
DOD2019-15128/12/201918471434-511119.0123.44.403.561.11.1
DOD2019-15220/01/202018381454-512115.7119.94.203.111.31.3
DOD2019-15324/01/202018381480-508122.2133.411.257.901.21.2
DOD2019-15427/01/202018491413-527125.8130.34.503.385.35.3
DOD2019-1553/01/202018541437-531132.5137.95.453.970.10.1
DOD2020-03221/03/202017751494-381168.0172.54.453.891.21.2
DOD2020-03321/03/202017621451-363145.9150.04.154.000.50.5
ME20-0044/03/202016491409-151119.0123.04.003.740.10.1
ME20-00517/03/202017431526-293331.8336.44.604.301.61.6
ME20-00626/03/202016501190-246230.6234.94.354.330.10.1
ME20-0079/04/202016721116-274254.4257.22.852.661.11.0
MU20-0074/04/202017751589-371305.5310.04.504.050.60.6
MU20-009A30/03/202019231597-670327.1329.01.951.0714.55.2
MU20-009A 19571595-701368.4379.511.053.352.02.0
MU20-01019/02/202019601640-686363.6364.20.600.383.80.5
MU20-01119/05/202019121545-642307.3314.57.254.319.79.7
MU20-01221/04/202018111626-458124.5128.23.753.450.30.3
MU20-0144/03/202018701602-496163.7172.58.807.260.20.2
MU20-01525/02/202018121572-442137.0138.41.351.142.40.9
MU20-0184/05/202018031619-397121.3130.18.857.212.52.5
MU9-001A6/06/201916321087-201316.3323.06.705.890.20.2
MU9-0025/09/201917001381-253312.4315.02.652.130.30.2
MU9-00312/01/202016581068-244339.0343.74.703.910.20.2
MU9-00429/07/20191634991-234339.0344.85.754.550.50.5
MU9-00620/12/201916571285-225294.9298.73.803.360.00.0
MU9-00720/01/202017311477-307348.0353.35.354.950.80.8
MU9-03028/11/201918091051-524279.5281.52.051.460.60.3

Bilaga E. Björkdal – skärningspunkter för nordlig utvidgning  

Hole idHole
Completion
Date
Intercept
Northing
(Mine Grid)
Intercept
Easting
(Mine Grid)
Intercept
Elevation
(Mine Grid)
From
(m)
To
(m)
Drilled
Width
(m)
True
Width
(m)
Au
Grade
(g/t)
Au (g/t)
over min. 3 m
mining width
MU20-00111/02/202018601227-50614.815.20.450.381.00.1
MU20-001 18631227-50818.118.50.400.293.20.3
MU20-001 18951228-52152.753.10.350.203.60.2
MU20-001 18961228-52253.654.10.500.311.10.1
MU20-001 19971232-562162.1162.70.550.383.40.4
MU20-001 20031233-564168.6169.30.700.500.90.2
MU20-001 20411235-578209.3210.41.050.823.91.1
MU20-001 21171242-603289.7290.91.250.921.60.5
MU20-001 21321243-608305.2305.80.650.502.70.5
MU20-001 21401244-610313.6314.30.700.663.30.7
MU20-001 21551245-615329.2329.90.650.611.30.3
MU20-001 21661246-618340.7341.50.850.6127.05.5
MU20-001 22231252-635401.0401.40.450.211.40.1
MU20-001 22381253-639416.9417.20.350.321.40.1
MU20-001 22521255-643430.8431.20.400.3110.11.0
MU20-00229/04/202018311321-4950.82.31.550.953.21.0
MU20-002 19121301-52890.991.40.500.271.10.1
MU20-002 19841285-555169.7170.40.700.643.00.6
MU20-002 20121279-566200.1200.80.700.571.50.3
MU20-002 20391273-575229.3230.41.101.012.10.7
MU20-002 20461271-578237.4237.70.300.251.80.2
MU20-002 20931261-594287.8288.40.600.340.90.1
MU20-002 21361252-609334.4334.70.250.156.60.3
MU20-002 21421251-611339.4341.92.452.092.51.8
MU20-002 21481250-613346.7347.20.500.271.10.1
MU20-002 21501249-613349.2349.50.350.310.90.1
MU20-002 21551248-615354.2354.90.700.611.80.4
MU20-002 21621247-617362.5362.90.400.150.80.0
MU20-002 21651246-618364.7365.40.700.505.50.9
MU20-002 21741244-621374.4375.00.600.541.40.3
MU20-002 21751244-621376.0377.01.000.922.50.8
MU20-002 21781244-622379.0379.50.450.403.00.4
MU20-002 21801243-623381.5381.80.350.313.00.3
MU20-002 21981240-628400.7401.00.350.311.30.1
MU20-002 22041239-630406.5407.10.600.561.90.3
MU20-002 22151236-633418.8419.20.400.211.40.1
MU20-0031/06/202018251169-50215.515.80.350.251.40.1
MU20-003 18371167-50929.129.70.600.342.50.3
MU20-003 18401167-51132.533.20.750.75*1.80.5
MU20-003 21941144-690431.0431.30.300.194.90.3
MU20-003 22161145-699454.6455.40.800.521.90.3
MU20-003 22611147-715502.4502.70.300.198.70.6

Anmärkningar

 *Sann bredd som inte är tillförlitlig som skärningspunkt förknippades inte med en mätbar åder.