NIBE förvärvar italienska Termotech

NIBE förvärvar italienska Termotech

NIBE Industrier AB har tecknat avtal om att förvärva 87,5% av aktierna i italienska Termotech S.R.L. samt resterande andel inom en femårsperiod.

Termotech, beläget utanför Milano, grundades redan 1990. Företaget designar, tillverkar och marknadsför elektrisk temperaturmätning som termoelement och motståndstermometrar inom ett stort antal olika branscher. Under 2019 uppgick omsättningen till cirka 50 MSEK med en rörelsemarginal klart överstigande 10%. Termotech har 23 anställda.

  •  ”Genom förvärvet kompletterar vi vår produktportfölj inom mätning och styrning och får ytterligare ett brohuvud på den viktiga italienska marknaden”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.

  •  ”Vi gör också bedömningen att Termotechs ledning, tillika fortsatta delägare, med sin kunskap och erfarenhet kommer att vara en tillgång för att också geografiskt och tekniskt bredda NIBE Elements affär inom mätning och styrning”.

Bolaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element och konsolidering i NIBE kommer att ske från och med 1 juli, 2020. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 
den 2 juli 
2020 klockan 12.00 CET.

Om NIBE Industrier 

NIBE – en global koncern en global koncern med bolag och närvaro i hela världen


NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 17.300 (16.900) anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2019 genererade en omsättning på drygt 25 (22) miljarder kronor. 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Bilaga