Saga Furs Oyj:s samarbetsförhandlingar har avslutats och omorganiseringen av verksamheten inleds

Saga Furs Oyj, insidermeddelande 14.7.2020 kl. 08.00

Saga Furs’ samarbetsförhandlingar, som inleddes den 20.05.2020, har avslutats. Målsättningen var att förnya organisationsstrukturen och effektivera verksamheten. Som resultat av förhandlingarna uppnåddes de uppställda inbesparingsmålen, och besluten påverkar över 30 personers arbetsförhållande i hela koncernen. Inbesparingarna förverkligas till största delen under nästa räkenskapsperiod och i sin helhet under räkenskapsperioden 2021-22.

Bolaget koncentrerar sig i fortsättningen på fyra huvudverksamheter: Skinninsamling och -sortering, försäljning och marknadsföring. Den nya organisationsmodellen är allt effektivare och återspeglar bättre den globalt betydligt minskande pälsproduktionen. Samtidigt harmoniseras verksamhetsmetoderna och elimineras överlappande ansvarsområden.

”Förändringarna i konsumtionsefterfrågan som orsakats av den globala coronaviruspandemin har haft en betydande inverkan på bolagets affärsverksamhet under innevarande säsong”, säger verkställande direktör Magnus Ljung. ”Vi tror dock starkt att det kommer att finnas efterfrågan på ansvarfullt producerade skinn i framtiden. De nu genomförda organisationsförändringarna hjälper oss fungera mer effektivt och fokusera affärsverksamheten på bolagets kärnkompetens, vilket hjälper oss över detta krisläge.”

Koncernens alla bolag i Finland omfattades av förhandlingarna, men sparprogrammet och personalnedskärningarna berör hela koncernen både i Finland och utomlands. Som ett resultat av inbesparingsåtgärderna, inklusive permitteringarna, uppnås totalt nästan 20% inbesparingar i personalkostnaderna. Under kommande räkenskapsperiod uppnås 2/3 av de planerade inbesparingarna.

Tilläggsinformation:
Verkställande direktör Magnus Ljung, tel. 040 705 45 95

www.sagafurs.com