Workday positioneras som ledare enligt Gartner Maqic Quadrant för Cloud Core Financial Management Suites för medelstora, stora och globala företag

För fjärde året i rad positioneras Workday som ledare baserat på ”Fullständig vision och förmåga att genomföra”

STOCKHOLM, Sweden, July 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday (NASDAQ:WDAY), ledande inom molnapplikationer för företag för ekonomi och HR, meddelar idag att de med sin molnlösning inom Cloud Core Financial Management Suites för medelstora, stora och globala företag, har positionerats som ledare av Gartner Inc och deras Magic Quadrant för 20201, för fjärde året i rad.

Idag, mer än någonsin tidigare, behöver företag en pålitlig partner för att kunna navigera i osäkra tider, stödja uppdragskritiska uppgifter och säkerställa kontinuitet. Därför vänder sig framstående ekonomer till Workday för att få hjälp med planering, genomförande och analys i ett och samma system. Workday fortsätter att bygga ut och investera i sitt huvudsakliga finansiella erbjudande, Workday Financial Management, som används av över 900 kunder inklusive Aon, Brown University, Equiniti, Georgetown University och Panera Bread, för att hantera ekonomi och redovisning i molnet.

Fortsatt innovation för CFO:er
Workdays långvariga uppdrag att påskynda transformeringen av ekonomifunktioner med hjälp av data har fått en stabil position som strategisk prioritering för CFO:er. Företagets breda portfölj av finansiella applikationer inklusive Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning, Workday Prism Analytics och Scout RFP ger tillsammans en djup och omfattande lösning för företagsplanering och analys, Report to Record (R2R), Contract to Cash och Source to Pay (S2P).

Under det senaste året har Workday lanserat nya produkt- och serviceerbjudanden som ytterligare underlättar för CFO:er. Kunder till Workday är nu bättre rustade att:

 • Driva innovation och effektivitet. Nya funktioner i Workday Financial Management tar upp tre viktiga områden som gör det möjligt för företagets ekonomiavdelning att skifta fokus till mer strategiska, värdeskapande projekt så som automatisering, där målet är att leverera beröringslösa finansiella transaktioner; zero-day-close, utnyttjande av maskininlärning för att rätta slarvfel och andra avvikelser, till exempel vad gäller journalinsikter; och förutsägande processer där maskininlärda rekommendationer kommer att effektivisera moment som kundbetalningsmatchning och projektbemanning.
   
 • Ta snabbare och bättre beslut. Företag är beroende av ekonomiavdelningen för korrekt och detaljerad information som stödjer beslutsfattande och ger smidiga svar gällande kontinuerliga förändringar. Workday Accounting Center gör det möjligt för organisationer att automatiskt ta in, berika, förena och redovisa stora, uppdragskritiska operationella transaktioner från äldre eller proprietärsystem. Detta gör det möjligt för ekonomi- och finansteam att visualisera detaljerade källtransaktioner för datadrivna insikter och beslut. Discovery Boards uppfyller en viktig milstolpe i Workdays kontinuerliga fokus på inbäddning av analys i kärnfinansieringsapplikationer. Med Discovery Boards kan finansteam ad-hoc utföra visuella analyser för Workday-transaktioner i realtid med ett och samma system.
   
 • Snabbare time-to-value. Workday har utökat Workday Launch till stora företag i USA med planer att på att nå ytterligare marknader i slutet av detta år. Workday Launch är ett för-konfigurerat tillvägagångssätt för att hjälpa kunder att komma igång med Workday snabbare och med lägre risk. Eftersom majoriteten av CFO:er förväntar sig att största delen av sin arbetskraft i dagsläget arbetar på distans, påskyndar Workday Launch den grundläggande övergången till molnet för de finansteam som kämpar med en ny driftsmiljö efter krisen.

Kundigenkänning.
Som ett resultat av det fortsatta engagemanget för kundnöjdhet och företags framgång, har Workday uppnått en kundnöjdhet på 97 procent.

Gartner Peer Insights dokumenterar kundupplevelser genom verifierade betyg och så kallade peer reviews. Från och med 1 juli 2020, inkluderar Workdays kundrecensioner följande:

 • ”Workday är den mest kundorienterade partner jag arbetat med i min över 20-åriga 
  karriär” – VD i finansbranschen (läs recensionen i sin helhet här)
 • ”En extremt samarbetsvillig leverantör med en tydlig vision för utvecklingen av företags ekonomiavdelningar och hur de kan driva affärsvärde” – CFO inom tjänstebranschen (läs recensionen i sin helhet här) 
 • ”Genom implementeringen av Workday har vi har kunnat effektivisera och förenkla vårt ekonomiska huvudbokssystem, vilket har ökat produktiviteten och effektiviteten bland våra medarbetare” – VD Finance & Controller inom sjukvården (läs recensionen sin helhet här)

Kommentarer till nyheten:
”Vi tror att Gartners erkännande av Workday som ledare inom molnbaserade finansiella lösningar, för fjärde året i rad, återspeglar vårt djupa kundengagemang och vår förmåga att kontinuerligt leverera innovation som hjälper till att lindra de utmaningar organisationer står inför idag. För finansiella organisationer är det viktigare än någonsin att ha en pålitlig partner. Genom att ge insikter i realtid, kunna aktivt planera och ge de förändringsförberedda affärsprocesser våra kunder behöver för att kunna hänga med i svängarna, kan vi hjälpa dem att stärka sig och bättre positionera sig för tillväxt”, säger Barbara Larson, GM, Workday Financial Management.

”Med Workday som partner är vi övertygade om att kunna förändra våra sätt att hantera bokföring och bokslut. Med Workday Accounting Center kan vi automatisera omvandlingen av affärshändelser till redovisning, vilket i sin tur kommer att ge oss djupare insikter som driver vårt beslutsfattande. Eftersom våra företagsanvändare själva kan konfigurera bokförings- och kartläggningsregler, förväntar vi oss attkostnader för CNA för att upprätthålla redovisningsregler minskar med 50-60 procent med hjälp av Workday Accounting Center, samtidigt som IT-avdelningen får mer tid”, säger Bharat Shahdadpuri, AVP Workday Finance & Data Management på CNA, ett av de största amerikanska företagen inom kommersiella fastigheter och skadeförsäkring.

Ytterligare information:

Gartner Disclaimer:
Gartner stödjer inte någon leverantör, produkt eller tjänst som visas i våra forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikation består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som faktiska uttalanden. Gartner avvisar alla garantier, uttryckta eller underförstådda avseende denna forskning, inklusive garantier för försäljningsbarhet eller för att passa ett särskilt syfte. Gartner Peer Insights recensioner utgör individuella slutanvändares subjektiva åsikter baserat på sina egna erfarenheter och representerar inte åsikter från Gartner eller dess dotterbolag.

Om Workday: Workday är en ledande leverantör av företagsmolnapplikationer inom ekonomi och HR. Företaget grundades 2005 och levererar applikationer för ekonomisk förvaltning, ekonomisystem, planering och analys för företag, myndigheter och utbildningsinstitutioner världen över – från medelstora företag till Fortune 50-koncerner.

Uttalanden om framtiden och förväntade resultat: 
Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden och förväntade resultat samt fördelar med lösningar och erbjudanden från Workday. Ord så som ”tro”, ”kan”, ”kommer att”, ”uppskatta”, ”fortsätta”, ”förutse”, ”tänka”, ”förvänta”, ”söka”, ”planera” ”projektera” och liknande uttryck utmärker denna typ av uttalanden, som kan komma att innehålla osäkerheter, risker och antaganden. Om antaganden visar sig vara felaktiga, kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de citat som angivits. Risker inkluderar det som beskrivs och anges i våra ansökningar hos Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive vårt formulär 10-Q för skattekvartalet som sträckte sig till och med 30 april 2020 samt framtida rapporter som kan komma att registreras hos SEC. Workday kommer inte att uppdatera dessa uttalanden i efterhand.

Icke-lanserade tjänster och funktioner som hänvisas till i detta dokument, på vår webbplats, andra pressmeddelande eller offentliga uttalande som för närvarande inte finns tillgängliga, kan komma att ändras och/eller inte levereras som planerat, alternativt inte alls. Kunder som köper tjänster från Workday, Inc bör fatta sina köpbeslut baserade på de tjänster och funktioner som finns tillgängliga.

© 2020 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Andra varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive innehavare.

För mer information:
Patrick Evenden, Workday
T: +44 (0) 797 19 14 990
E: patrick.evenden@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt
T: +(0) 46 704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network

1 Gartner ”Magic Quadrant för Cloud Core Financial Management Suites för medelstora, stora och globala företag” av Robert Anderson, John Van Decker, Greg Leiter, 29 juni 2020.