Kvartalsrapport Q2

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport
2020-01-01 – 2020-06-30


Andra kvartalet 2020-04-01 – 2020-06-30

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  103 644 (133 461), en minskning med 22,3%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 14 751 (22 445).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR 3 774 (11 541).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 763 (11 200).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 329 (7 562).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 0,02 (0,56).


Perioden 2020-01-01 – 2020-06-30

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  232 926 (271 690), en minskning med 14,3%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 32 436 (51 206).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
  10 553 (30 893).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  9 701 (31 919).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR
  4 741 (23 860).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 0,35 (1,77).


Händelser efter rapportperiodens slut och effekt av COVID19

Förutom påverkan från Covid19 har det inte inträffat något materiellt efter rapportperiodens slut. Koncernen redovisar inte någon prognos för kvarvarande del av året. Situationen är fortfarande, ur många perspektiv, oförutsägbar. Inte minst från hur eventuella kommande/fortsatta ”nedstängningar” av olika marknader kan komma att påverka försäljningen lokalt. Koncernen ser inte någon risk för förseningar i inkommande leveranser av höst/vinter varor. För mer information se kommentarer från styrelseordförande sidan 2.

Återköp av egna aktier i bolaget

Per 2020-06-30 innehar företaget 119 598 egna B-aktier, vilket representerar 0,89% av aktiekapitalet.

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08 30 den 21 juli 2020.

KONTAKTPERSON Martin Nordin, Styrelseordförande +41 797 99 27 58


Bilaga