Substansvärdet per den 31 juli 2020

Den 31 juli 2020 var substansvärdet 242 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 31 juli 2020 var 216,20 kronor för A-aktien och 214,90 kronor för C-aktien.


Stockholm den 3 augusti 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00.


Lämnad för publicering den 3 augusti 2020, kl. 10:00.

Bilaga