Ellen offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Vid Ellen AB:s årsstämma den 16 juni 2020 beslutades om sammanläggning av aktier 1:100, varigenom 100 aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 24 augusti 2020.

Tidplan för sammanläggningen:

20 augusti 2020       Sista dag för handel före sammanläggning.
21 augusti 2020       Första dag för handel efter sammanläggning. Aktiekursen kommer från och
                                 med och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.
24 augusti 2020       Avstämningsdag för sammanläggning.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer Ellens aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 21 augusti 2020 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0014730347.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier från Erik Penser Bank AB (publ), för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. I dessa utjämningsaktier kommer även de 66 aktier att ingå som tecknats av Erik Penser Bank genom en s.k. utjämningsemission i enlighet med beslut vid årsstämman den 16 juni 2020. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Antalet aktier i Ellen kommer efter utjämningsemissionen och sammanläggningen att uppgå till 2 532 236 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 0,394909 kronor per aktie.


För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl. 09.00 CEST.


Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett  pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel som är veganska alternativ. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se 

Bilaga