Ändring av antalet aktier och röster i Saniona AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

31 augusti 2020                                                        

Under augusti månad har det registrerade antalet aktier och röster i Saniona AB (publ) (”Saniona”) ökat till följd av den riktade nyemission som offentliggjordes den 10 augusti 2020. Per den 31 augusti 2020 uppgår antalet registrerade aktier och röster i Saniona till 61,043,690.

För mer information, vänligen kontakta
Rami Levin, Koncernechef och VD, Saniona, telefon: +1 (781) 987 3144, epost: rami.levin@saniona.com

Anita Milland, Interim CFO & Head of IR, Saniona, telefon +45-20163432, epost: anita.milland@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:00 CET den 31 augusti 2020.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling.  Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX:  SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga