VD Johan Sandström köper aktier i Hedera Group AB

Stockholm den 31 augusti 2020

PRESSMEDDELANDE

VD Johan Sandström köper aktier i Hedera Group AB.

Johan Sandström, VD, har privat köpt 100.000 aktier i Hedera Group AB till ett genomsnittligt pris om 4,00 SEK per aktie. Samtliga aktier har köpts den 31 augusti i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Efter denna transaktion kontrollerar Johan Sandström direkt 100.000 aktier i Hedera Group AB.

”Jag tror på Hedera Group framåt och ser det som självklart att äga en del av det bolag som jag är VD för”, säger Johan Sandström.

För mer information kontakta;
VD Johan Sandström telefon 073 333 03 42,
johan.sandstrom@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.

Denna information är sådan information som Hedera Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 12.55.

Länken i vården

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning, kompetensförsörjning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt tjänster inom vård och omsorg.

Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Pridoc, Hedera Helse, Hedera Medical och AddUs Care erbjuds vårdbemanning av läkare och sjuksköterskor i hela Sverige samt vård och omsorg genom Assistanspoolen.

Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se.