Kvalitena AB (publ) publicerar rapport för första halvåret 2020

Kvalitena Ab (publ) publicerar rapport för första halvåret 2020.

Bilaga