Substansvärdet per den 31 augusti 2020

Den 31 augusti 2020 var substansvärdet 255 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 31 augusti 2020 var 229,60 kronor för A-aktien och 227,90 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 september 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad av kommunikations- och hållbarhetschefen för publicering den 1 september 2020, kl. 10:00.

Bilaga