Bilia förväntar sig rapportera ett högre operativt rörelseresultat för tredje kvartalet jämfört med föregående år


Bilia förväntar sig rapportera ett operativt rörelseresultat för tredje kvartalet 2020 som blir högre än föregående år samt väsentligt över marknadens förväntningar.

Bilias operativa rörelseresultat har hittills under tredje kvartalet påverkats mer positivt än förväntat av stark efterfrågan på begagnade bilar. Det operativa rörelseresultatet för tredje kvartalet 2020 förväntas uppgå till mellan 340 och 360 Mkr, jämfört med 280 Mkr för tredje kvartalet 2019. Efterfrågan inom Serviceaffären har fortsatt varit på en god nivå under tredje kvartalet. Statliga stöd för permittering av personal har nyttjats i mycket begränsad omfattning under tredje kvartalet och intäktsförda stöd är av ringa belopp. Det finns inte några intäktsförda permitteringsstöd för Sverige.

Siffrorna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor. Fullständig information kommer att redovisas i samband med Bilias ordinarie delårsrapport den 28 oktober 2020.

Göteborg den 18 september 2020

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:
Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se  
Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Denna information är sådan information som Bilia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2020, kl. 08:00.

Fakta om Biliakoncernen

Bilia är en av Europas största bilkedjor med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar. Bilia har cirka 140 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar av märket Volvo, BMW, Toyota, Renault, Lexus, MINI, Dacia, Alpine samt transportbilar av ­märket Renault, Toyota och Dacia.

Bilia har idag en fullt utbyggd verksamhet med försäljning av nya bilar, e-handel, reservdelar och butiksförsäljning, service- och skadeverkstäder, däck och bilglas samt finansiering, försäkring, biltvätt, drivmedelsstationer och bildemontering under samma tak, vilket ger ett unikt erbjudande.

Bilia omsatte cirka 30 mdkr år 2019 och hade cirka 5 000 anställda.

Bilaga