Aktias finansiella kalender och bolagsstämma år 2021

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
23.9.2020 kl. 10.00

Aktias finansiella kalender och bolagsstämma år 2021

Bokslutskommuniké 2020
Aktia Bank Abp publicerar sin bokslutskommuniké för 2020 torsdagen den 18 februari 2021.

Årsredovisning 2020
Aktia Bank Abp:s årsredovisning 2020 publiceras senast vecka 12.

Ordinarie bolagsstämma 2021
Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma planeras hållas tisdagen den 13 april 2021.

Delårsrapporterna 2021
Delårsrapport januari–mars 2021: onsdagen den 5 maj 2021
Halvårsrapport januari–juni 2021: torsdagen den 5 augusti 2021
Delårsrapport januari–september 2021: torsdagen den 4 november 2021

Aktia Bank Abp

Mera information:
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.