Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande 
25.9.2020 kl. 16.30

Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Den anmälningsskyldiga
Namn: Aktia Livförsäkring Ab
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Hammarén, Juha
Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Aktia Bank Abp
LEI: 743700GC62JLHFBUND16

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700GC62JLHFBUND16_20200925115015_3

____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-09-23
Handelsplats är inte tillämplig
Typ av instrument: PENNINGMARKNADSINSTRUMENT (UTAN IDENTIFIERINGSKOD)
Instrument name: Aktia Bank Abp:s placeringscertifikat
Transaktionens karaktär: TECKNING
(X) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 10 000 000 Enhetspris: 99,99152 PCT

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 10 000 000 Medelpris: 99,99152 PCT

Aktia Bank Abp

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tel. 010 247 6348

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.