Cortus Energy AB (publ) senarelägger publicering av delårsrapporten för januari - september 2020 till den 30 oktober

Med anledning av att VD Håkan Sigfridsson avser att konvertera sina konvertibler till aktier så skjuter Cortus Energy AB upp sin publicering av delårsrapporten för januari – september 2020 till den 30 oktober, istället för tidigare angivet datum 23 oktober. Detta för att ej överträda bestämmelsen om förbud med handel av bolagets aktier inom 30 dagar före utgivande av delårsrapport.

För mer information, kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30

Om Cortus Energy AB
Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga